Kategorier

torsdag 28 april 2011

Ökad trygghet för utsatta barn i Sollentuna

Nu får familjer som tar emot utsatta barn behålla stödet från kommunen även efter det att familjen tar över vårdnaden om barnet, allt för att öka tryggheten för både familjehemmet och barnet. Det beslutade socialnämnden i Sollentuna vid sitt sammanträde den 26 april.

Socialtjänsten stöttar idag familjehemmen såväl praktiskt som finansiellt. Stödet är ofta betydelsefullt då många barn som omhändertas är i behov av extra insatser. Tidigare har det praktiska stödet från socialtjänsten upphört om familjen valt att ta över vårdnaden vilket är beklagligt.

Drygt 100 barn i Sollentuna kommun är placerade i jourhem, familjehem eller på institution. I Sverige är siffran ca 20 000. Samhället har tagit över ansvaret för dessa barn som av olika anledningar inte kan bo tillsammans med sina biologiska föräldrar. Placeringarna syftar till att skapa en trygg boendesituation och ökade möjligheter för barnet att lyckas med sina åtaganden, däribland skolgången. En del omhändertaganden sker med tvång andra är frivilliga och har godkänts av barnets föräldrar.

Sollentuna vill ligga i framkant och ansluta oss till den lilla skaran av kommuner som erbjuder stöd efter överflyttning. Alla barn ska ges en bra grund att stå på inför vuxenlivet, inte minst de barn som samhället har ansvar för.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar