Kategorier

måndag 4 april 2011

Staten bör tvångsförvalta misskötta skolor

I media pågår nu en debatt om huruvida skolan ska återföras till staten eller ej. Sedan skolan kommunaliserades 1991 har resultaten försämrats och skillnaderna mellan skolor och områden ökat. Samtidigt som flera kommuner tar sitt ansvar för utbildningen av våra barn och levererar bra resultat med en ambition att ha Sveriges bästa skolor finns det kommuner som inte lyckas och barnen får betala priset.

Folkpartiet liberalerna driver att skolan ska förstatligas. Detta är dock en process som kommer att ta tid och kommunerna kan inte luta sig tillbaka och räkna med att staten tar över ansvaret. Vi måste arbete vidare och förbättra våra skolor. Om huvudmannen inte tar sitt ansvar borde staten gå in och tvångsförvalta skolorna. Detta ska gälla såväl kommunala som privata aktörer.

Jan Björklund drev igenom att en nationell skolinspektion skulle införas. Skolinspektionen har till uppgift att förstärka jämlikheten i skolans värld. De har ett viktigt jobb att utföra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar