Kategorier

torsdag 28 april 2011

Sollentuna förlorar på nytt förslag om utjämning

Igår presenterade Utjämningskommittén förslag på nytt utjämningssystem. Blir förslaget verklighet så förlorar Sollentuna kommun mest i Stockholms län, 1 723 kr per invånare vilket motsvarar drygt 100 miljoner per år.

Utjämningskommittén anser att behovet av barnomsorg ska mätas på ett annat sätt vilket är den främsta anledningen till att Sollentuna går miste om statens pengar. Därmed kommer Sollentuna att få det betydligt svårare att uppnå full behovstäckning inom förskolan. Något som vi idag arbetar hårt för att uppnå.

Det är självklart så att hela Sverige behöver tillväxt men att hålla tillbaka Sveriges tillväxtmotor Stockholm förlorar alla på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar