Kategorier

torsdag 23 december 2010

Helgledigt

God Jul och Gott Nytt År
önskar jag er alla

måndag 20 december 2010

Nej till subventioner

Alliansregeringens civil- och bostadsminister, Stefan Attefall (KD), skriver idag på DN Debatt om bostadsproduktionen. Han är väldigt tydlig med att staten inte kommer att subventionera byggandet av hyresrätter. Den utgångspunkten anser jag är bra, subventioner har aldrig löst problem på bostadsmarknaden.

Idag byggs fler hyresrätter än på många år. De subventioner som de rödgröna förespråkar skulle inte räcka till alla bostäder som byggs. Vem skulle vilja bygga utan subventioner? Med andra ord – färre bostäder skulle byggas.

Vi behöver istället mer nytänkande inom bostadsproduktionen samt planprocessen måste bli kortare. Vi kan inte vänta i 10 år på bostäder som vi behöver idag. Vi måste även våga diskutera produktion av bostäder med varierande standard. Det är inte realistiskt att en ungdom har möjlighet att betala för en exklusiv hyresrätt. Det måste finnas bostäder för allas plånböcker och livssituation.

fredag 10 december 2010

Nyföretagarcentrum

Nyföretagarcentrum besökte i veckan kommunstyrelsens arbetsutskott. Nyföretagarcentrum har funnits i Sollentuna sedan 1995 och erbjuder kostnadsfri rådgivning till personer som funderar på att starta företag. Varje år startar cirka 50 företag i Sollentuna tack vare Nyföretagarcentrum. En stor majoritet av dessa, 98 procent, finns kvar efter 3 år. Utöver rådgivning arbetar de även med mentorskap, föreläser på skolor och håller i seminarier. Det är främst det privata näringslivet som finansierar verksamheten men även kommunen bidrar. Sverige och Sollentuna behöver företag för att kunna konkurrera. Nyföretagarcentrum, som tar hand om våra entreprenörer gör ett enormt bra arbete!

Beslut om Väsjön skjuts upp

Plan- och fastighetsutskottet valde i måndags att senarelägga antagandet av de två första detaljplanerna för Väsjöområdet. Anledningen är att exploateringsavtal med bygg- och fastighetsföretag ännu inte är färdigförhandlade. Då vi inte vill riskera att belasta skattebetalarna eller mindre fastighetsägare med ökade kostnader väljer vi att skjuta upp besluten tills avtalen är påskrivna.

Däremot beslutade utskottet att komplettera befintliga direktiv. Kompletteringarna kommer att innebära att alternativa lösningar för utvecklingen i Väsjön ska tas fram. Kommunen kommer även att ta fram en kommunikationsplan som redogör för hur information om projektet ska förmedlas till berörda parter samt kommuninvånare.

måndag 6 december 2010

Givande konferens med Folkpartister

Fredag och lördag ledde jag en konferens för Folkpartiets gruppledare och politiska sekreterare. Det var en innehållsrik tillställning. Bland annat talade Thomas Hűrth från Kairos future om värderingar och hur de förändrats genom tiderna samt han spekulerade i hur framtiden kan se ut. Thomas berättade bl a om ”homozappiens”, den yngre generationen som byter livsstil som vi andra byter TV-kanal. Det kommer att bli en utmaning för oss politiker att nå denna grupp.

Vår partiledare Jan Björklund var på plats och redogjorde för vilka utmaningar Folkpartiet har framför sig, vilka politikområden vi bör fokusera på. Därefter följde en diskussion bland deltagarna.


Jan Björklund svarar på frågor

Statssekreteraren på integrations- och jämställdhetsdepartementet, Jasenko Selimovic berättade om etableringsreformen som syftar till att i högre utsträckning än idag få in nyanlända på arbetsmarknaden. Idag tar det i genomsnitt 8 år från det att en person kommer till Sverige till dess att den får jobb.

Konferensen avslutades med ett pass där jag, Helena Odenljung (1e vice partiordförande) och Birgitta Rydberg (landstingsråd i Stockholms län) diskuterade om det bör finns gränser i det lokala självstyret. Är det t ex acceptabelt att det kan vara extrema skillnader mellan vad en operation eller ett hjälpmedel kostar i olika landsting? Vi kunde enas om att öppna jämförelser var bra för att råda bot på problemet.


Jag, Helene Odenljung och Birgitta Rydberg