Kategorier

fredag 27 februari 2009

Hur minskar vi återfall i brott?

Det är idag oacceptabelt många som återfaller i brott. Av alla personer som lagfördes (dömdes) 2002 återföll 46 procent i en ny lagföring inom tre år. I en nyligen publicerad uppföljning av återfall, gjord av Kriminalvården, visade det sig att omkring hälften av de fängelsedömda som avtjänat ett fängelsestraff döms till ny kriminalvårdspåföljd inom tre år. Att minska återfallen är ett av Kriminalvårdens uppdrag men det kräver insatser från övriga samhället. Hur som helst går utvecklingen uppenbarligen åt fel håll. Vi måste ge dömda bättre förutsättningar att efter verkställt straff kunna leva ett liv utan kriminalitet och droger. Vi har alla ett ansvar att ge människor en ny chans.

torsdag 26 februari 2009

Effekter av ekonomin i stort som smått

Jag är medlem i Täby golfklubb. Det tog mig och min fru ca tio år i kö för att bli medlemmar. Det är en bra klubb med fina banor. Det är inte gratis men heller inte någon rikemansklubb. Häromdagen fick jag ett meddelande från klubben om att det finns 50 lediga platser och ingen kö. Alla som står i kön är tillfrågade och de säger nej tack. Den ekonomiska oron slår hårt och snabbt. Detta är väl inte hela världen men ytterligare ett tecken på att människor numera håller i pengarna. Det är klart det finns viktigare saker att använda dem till än att spela golf.

torsdag 19 februari 2009

Vår välfärd

Saab är ett bilmärke på mångas läppar och särskilt idag. Den svenska bilindustrins kris är ett stort problem men jag tycker att regeringen gör helt rätt som säger nej till att lägga skattepengar på att rädda och äga förlustbringande bilfabriker. Många talar om ansvar i sammanhanget men det som däremot är ett offentligt ansvar är den gemensamma välfärden. Skattepengarna behövs till vård och skola. Kommuner och landsting är den del av offentlig sektor som drabbas snabbast och hårdast när varslen förverkligas, skatteintäkterna krymper och kostnaderna för socialbidrag ökar. Kommuner och landsting vill verkligen dra sitt strå till stacken men vi kan inte gå back med flera miljarder 2010. Samtidigt måste vi fortsätta det förändringsarbete som pågår. Besked om statsbidrag måste komma senast i vårpropositionen.

onsdag 18 februari 2009

Medborgarskapet

Moderaterna föreslår i en rapport att man ska kunna ta tillbaka medborgarskapet om man kommit hit på falska premisser. Jag anser att om man kommer hit på falska premisser och har begått kriminella handlingar eller begår kriminella handlingar här så ska man kunna skickas tillbaka till tidigare land. Då har man missbrukat vår gästfrihet. Men när man har fått svenskt medborgarskap då är man svenskt medborgare på gott och ont. Vi kan inte, som jag ser det, ha ett medborgarskap som går att ta tillbaka. Det skapar en rättsotrygghet. Oklarheterna måste redas ut under tiden man ansöker om medborgarskapet.

fredag 13 februari 2009

Hemlösa

Vi har åter träffat ett antal av dom som bor i husvagnarna. Det känns som vi har kommit en bra bit på väg. Flera har nu för första gången på flera år tagit kontakt med våra socialsekreterare. Det är ett stort steg. De tror för första gången på att vi menar allvar och att kommunen seriöst vill hjälpa dem. De har som de säger för första gången mött en respekt och förståelse från myndigheterna. Det är deras bild av hur vi under alla år försökt hjälpa till. Vi lyssnar och tar till oss istället för att hålla på och försöka berätta hur vi under alla år försökt utan resultat. Nu gäller det att riva ner de sista hindren för att vi ska komma hela vägen fram till ett lyckat resultat. Slut på kriminaliteten, slut på missbruk, åter till körkort och egen bostad och eget arbete. Vilken seger främst för dom själva men också för oss.

tisdag 10 februari 2009

Sexköp är inte vilken vara som helst

Jag såg ett TV-program i går som heter ”Fråga doktorn”. Det var en mycket märklig intervju med en prostituerad kvinna som skrivit en bok om sitt ”yrke” Hon har en akademisk examen från Uppsala men jobbade nu som strippa och prostituerad i Rom. Det märkliga var att hon fick berätta om detta som ett helt vanligt yrke, vilket som helst, utan att få något mothugg. Hennes berättelse borde ha fått en motbild som berättar hur det går för snart sagt alla som säljer sin kropp. Att jämföra sexhandel med vilken annan vara som helst är helt orimligt.
Nog borde Sveriges television ha tagit ett bättre ansvar och tagit in en motbild. Det tycker jag inte är för mycket begärt dessutom är oansvarigt att programledaren och doktorn avslutar inslaget med meningen ”kvinnor gör olika val”.

fredag 6 februari 2009

Talmannen och EU-listan

Nu ska jag åka och träffa riksdagens talman tillsammans med bl. a Anders Knape (ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting). Talmannen vill ha information om kommunernas ekonomiska läge, regionfrågan och lite till. Det är första gången talmannen intresserat sig för den här typen av frågor. Självklart ställer vi upp. Det ger oss ytterligare en möjlighet att berätta för riksdagens företrädare om det svåra läge vi snart befinner oss i. Efter lunchen ska jag till Göteborg och delta på Folkpartiets partiråd fredag till lördag. Beslut ska tas om EU- program och EU-listan. Vilka kandidater vi skickar till Bryssel och vilket viktigt uppdrag de har men det är förmodligen så att de flesta medier fortsätter att skriva mer om energiuppgörelsen än om ett lugnt Folkpartimöte.
När jag kommer hem ska jag åka direkt till Jonas (ingift son) som fyller 30 år och har fest. Det blir trevligt. Det enda problemet är att Jonas som var så liten när vi träffades första gången och nu dessutom snart ska bli pappa hur gammal har då inte jag blivit. Hu!

Malmöpolisen

Vi kan inte ha poliser som hanterar invånare på det sätt som några Malmöpoliser uppenbarligen gjort. De bör antingen omskolas eller befrias från yttre tjänst. En polislegitimation skulle direkt, om den fanns, ta bort det våldsmonopol som dessa polisen har. Jag har krävt att polisen liksom läkare ska ha en legitimation men Folkpartiets landsmöte har ännu inte delat min uppfattning. Det är ju bara polisen som med lagens hjälp får utöva våld i vårt land. Då är det viktigt att de personerna omfattas av det självklara: alla människors lika rätt och värde. Är det också så som det nu rullas upp att polismästaren vetat men inte agerat ligger ett stort ansvar på polisledningen. Ledarskap och tydlighet gällande vad och hur poliser ska agera kan inte nog betonas.

torsdag 5 februari 2009

EU-valet ett demokratiskt underskott

För några dagar sedan skrev jag till alliansens gruppledare och föreslog att även kommunen skulle medverka till att så många som möjligt skulle gå och rösta. Det finns många goda skäl för det. EU påverkar vår vardag mer än vi tror. EU svarar för att den nu uppväxande generationen i Västeuropa är den första på över 100 år som inte vuxit upp med krig. Främlingsfientliga partiers röster blir självklart mindre värda om alla vi andra röstar likaså miljö och kriminalitet struntar i landsgränser.
Jag blev glad när Torbjörn Rosdahl redan efter en timme skriver på sin blogg att han uppenbarligen tycker samma sak. Nu kommer vi att ge kommundirektören i uppdrag att samla kommunens olika insatser för att få fler att rösta i EU-valet den 7 juni. Sollentunaborna är bland de tio mest EU-positiva i landet när man kollar bland kommunerna.

Regeringen riskerar onödiga uppsägningar

Regeringen tar på sitt ett stort ansvar när den avvaktar med besked om den kommunala ekonomin. 15 000 medarbetare och troligen fler inom kommuner och landsting ligger i farozonen att mista sina jobb. Det får självklart effekter på den välfärd dessa personer idag levererar. Kommunerna måste självklart agera utifrån den information som finns idag. Vi kan inte gissa oss till vad regeringen tänker göra. Avser regeringen att hjälpa till gör det nu i så fall så vi slipper oroa de som behöver välfärdstjänster och vår personal.
Nu finns det en del motstridiga uppgifter till regeringen från en del kommuner. Några säger att de inte behöver några pengar. Man ska klara sig själv och det är en klok tanke i de kommunerna men som SKL redan har redovisat så gäller det sannerligen inte hela sektorn.
Mitt förslag är att regeringen och SKL bör sätta sig kring samma bord och tillsammans komma fram till hur ekonomin slår i kommuner och landsting. Sedan är det upp till regeringen att besluta om åtgärderna i vårpropositionen. En åtgärd utöver mer pengar kan vara att tillåta att kommunerna får använda sparade pengar från de ”goda” åren vilket är förbjudet med dagens budgetlagar. Sjukvård, skola, äldreomsorg bryr sig lite om vilken konjunktur vi har. Att bota den kommunala ekonomin med skattehöjningar i tider då den privata efterfrågan snabbt ska öka och inte dras in är ingen klok politik.

Ny energipolitik

Jag har nyss deltagit på partistyrelsens möte om energiöverenskommelsen.En enig Folkpartistyrelse ställer sig bakom huvuddragen i en ny energipolitik som innebär att växthusgaserna ska minska med 40 % till år 2020. Det är nog det mest ambitiösa klimatmålet något land beslutat om. Det ska uppnås genom att ersätta kärnkraften med 10 nya verk. Nybyggnadsförbudet tas alltså bort. Förnyelsebara energikällor ska leverera upp mot 25 THW mot dagen knappt ett par THW. Det saknar också motsvarighet i omvärlden. Med detta kommer nu regeringen trygga energiförsörjningen på ett miljöriktigt och långsiktigt sätt. Det ger basindustrin ett klart besked och bidrar till att säkra jobben och fortsatt ekonomisk tillväxt.Ett annat centralt mål är självfallet att energieffektivisera alltså att minska energianvändningen. Det är mycket glädjande att alliansen åter visar på en styrka som aldrig funnits inom borgerligheten. Det är bara att gratulera partiledarna men främst kommande generationer som är de som får bättre förutsättningar när klimatfrågan tas på så stort allvar. Den 17 mars ska regeringen lägga sin energiproposition.

Blogg eller inte blogg nu ger jag upp

Under flera år har en del frågat varför jag inte startar en blogg. Jag har tyckt att det varit ett stort åtagande och inte litat på att jag klarar av att mata en blogg med så intressanta inlägg att det håller över tid. Men det kanske går att lära gamla hundar sitta:-)
Nu gör jag ett försök och sedan får vi se hur det slutar.