Kategorier

tisdag 2 juli 2013

Stödet till kvinnojourer måste öka

Jag skriver på Dagens Samhälles hemsida en artikel om kvinnojourernas situation. Dessvärre har stödet till kvinnojourerna inte ökat i takt med att kraven har gjort det. Dessutom måste vi göra det lättare för organisationer att delta i offentliga upphandlingar. Idag har organisationerna inte de resurser som krävs för att genomföra det som kommunerna önskar. Det krävs politiska beslut för att förändra situationen!