Kategorier

torsdag 29 mars 2012

Barns rätt till förskola

Folkpartiet har i KSL (kommunförbundet Stockholms län) tagit upp frågan om förskoleplats för barn till kvinnor som gömmer sig på kvinnojourer. Detta efter att Sollentunas kvinnojour har markerat att detta upplevs som ett problem. Jag anser att det är viktigt att frågan samordnas mellan länets kommuner. Detta då kvinnorna ofta är folkbokförda i en kommun medan de kontaktar kvinnojourer i en annan kommun. KSL:s styrelse har glädjande nog beslutat att behandla frågan i den aktionsplan som tas fram inom ramen för operation kvinnofrid.

onsdag 21 mars 2012

Kommentar till Stefan Löfven angående ungdomsavtal

Socialdemokraternas partiledare tillika fd IF Metall ordförande Stefan Löfven sa i TCO:s seminarium om ungdomsarbetslöshet att Sollentuna inte förstår hur IF Metalls ungdomsavtal fungerar och hänvisar till att utbildningsinslaget är en viktig del av avtalet, att sänkt lön inte räcker för att få in unga på arbetsmarknaden.

Sollentuna förstår vad IF Metalls avtal går ut på. Däremot anser vi att ungdomsavtal kan utformas på olika sätt. Det är mycket möjligt att utbildning blir ett inslag i avtalet. Det får parterna, kommunen och facken, komma överens om.

Löfven säger att politiken inte ska lägga sig i hur avtalen ska utformas. Jag håller med om att vi inte ska lägga oss i detaljerna men det är otroligt viktigt att politiken ger direktiv och därigenom visar att vi inte accepterar en hög ungdomsarbetslöshet. Ungdomsavtal kan vara en lösning. Jag anser att det kommer att behövas flera därtill. Vidare måste vi visa att även den kommunala sektorn finns tillgänglig för ungdomarna, att vi är en intressant arbetsgivare.

måndag 12 mars 2012

De som slår ska genomgå behandling

Idag skriver jag på Dagens samhälles hemsida om det stora samhällsproblemet våld i nära relation. Idag är det förhållandevis få män som genomgår behandling för sitt aggressiva beteende. Jag är övertygad om att behandling måste till om slagen ska upphöra.

lördag 10 mars 2012

Ungdomsavtal i 100 kommuner

Jan Björklund har talat på Folkpartiet liberalernas riksmöte. Han talade bland annat om mänskliga rättigheter, utbildning, jämställdhet och miljö. Han lade även stor vikt vid sysselsättning och främst ungdomsarbetslösheten.

Vid en presskonferens efter talet presenterades att Folkpartiet i 100 av landets kommuner ska driva frågan om att införa ungdomsavtal i syfte att få in fler på arbetsmarknaden.

I Sollentuna sker idag fackliga förhandlingar om att införa avtalen. Detta efter att Folkpartiet tagit initiativ i frågan.

fredag 2 mars 2012

Fega socialdemokrater

Socialdemokraterna är fega. De vill inte ha fri fullmäktigedebatt om ungdomslöner som Alliansen, efter initiativ från Folkpartiet, har gett kommunledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för. Socialdemokraterna ställer en så kallade enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande. Det innebär enligt fullmäktiges regler att det endast är den som ställt frågan och den som skall besvara frågan som får delta i debatten. Frågan ska dessutom kunna besvaras med ett ”ja” eller ”nej”. Jag anser att det är fegt att använda en låst debatt där endast två personer får debattera. Om socialdemokraterna vore intresserade av att föra en debatt i fullmäktige skulle de ha lagt en interpellation där alla partiet kunde delta och ge sin syn på ungdomsarbetslösheten och presentera förslag för hur fler ska komma in på arbetsmarknaden.

För ungdomar som aldrig har haft ett jobb är det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Jag anser att vi måste våga pröva nya metoder för att få in fler unga på arbetsmarknaden. Detta säger socialdemokraterna nej till. Det skulle ha varit en intressant debatt i fullmäktige men den vågar socialdemokraterna uppenbarligen inte ta.

Den fråga som socialdemokraterna ställer till kommunstyrelsens ordförande är; ” Anser Ni att ert förslag om att införa avtal med lägre lön för unga under 25 år skulle påverka statusen för att jobba inom skola, vård och omsorg i dessa grupper?”. Mitt svar är att det skulle öka statusen om avtalet är rätt utformat. Det är rimligt att unga får erfarenhet av yrket innan de får samma lön som de som arbetat en tid. Jag tror även att det finns en möjlighet att unga som inte tidigare har funderat på att arbeta inom exempelvis vård eller skola skulle bli intresserade av yrket om de blev erbjudna ungdomsavtal.