Kategorier

måndag 10 februari 2014

Placerade barn ska ges ökade möjligheter att tala med politikerIdag har jag skickat ut följande pressmeddelande:

Politiker fattar beslut om utsatta barns framtid. Det är en svår uppgift. Därför har socialnämnden i Sollentuna fattat beslut om att erbjuda placerade barn att tala med de politiker som beslutar om deras framtid.

-Socialsekreterarna ger oss bra material som ligger till grund för de beslut vi fattar men det skrivna ordet är inte lika starkt som ett personligt möte och det skapar ett ökat tolkningsutrymme. Vi vill erbjuda de barn och unga som påverkas av våra beslut en bättre möjlighet att kontakta oss, säger Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i socialnämnden.

Redan idag är politikerna tillgängliga för de som vill kontakta dem men genom att ge alla placerade barn ett vykort där socialnämndens ordförande välkomnar en dialog så är förhoppningen att fler vill tala med politikerna.

Socialnämnden beslutade även att införa ett ungdomsråd. Ungdomsrådet ska bestå av placerade ungdomar som ska få träffa politiker och berätta om sina erfarenheter och synpunkter.

-Om vi ska förbättra för de barn som samhället har ansvar för så måste vi lyssna på de som har erfarenhet av de insatser som vi beslutar om. Endast om vi lyssnar på barnen så kan vi bli bättre, avslutar Lennart Gabrielsson (FP).