Kategorier

måndag 28 mars 2011

Politiska direktiv för individuell lönesättning

Idag presenterar Lärarnas Riksförbund en rapport som visar att Sveriges kommuner inte har följt läraravtalets intentioner och höjt lönerna för de duktiga lärare vars elever har god måluppfyllelse. Om kommunerna ska få bättre trovärdighet som arbetsgivare måste vi skicka ut andra signaler än de som Lärarnas Riksförbund nu redovisar.

Under 2010 beslutade den politiska ledningen i Sollentuna att lärarnas löner ska höjas med två procent. Vi la även ett direktiv om att vi önskar se en ökad lönespridning. De duktiga lärarna ska premieras för det arbete de gör. Vidare har Sollentunas lärare möjlighet att ändra sina arbetstider vilket ska ge utfall i lönekuvertet. Även detta är i enlighet med intentionerna i läraravtalet.

fredag 25 mars 2011

Musketörerna

På torsdagskvällen besökte jag Musketörernas årsmöte. Musketörerna är en grupp före detta missbrukare och flera av dem bodde i de husvagnar vi tidigare haft i kommunen. Personerna stöttar nu varandra och arbetar för att stävja missbruk och hemlöshet. De lever under parollen ”En för alla – alla för en”. Många i Musketörerna har otroliga livshistorier och det är imponerande att det har tagit sig ur missbruk och lyckats starta ett nytt liv som de ägnar åt att hjälpa andra. Mitt viktigaste budskap till dem var. "Tack för ni finns och tack för de insatser ni nu gör inte bara för er själva utan också för andra".

måndag 21 mars 2011

Från LVU till MVG

Jag hade den stora förmånen att under riksmötet få leda ett panelsamtal som situationen för de utsatta barnen i samhället. Medverkade gjorde barnombudsmannen (BO) Fredrik Malmberg och Folkpartiets riksdagsledamot Maria Lundqvist Brömster.Den framkom tydligt att politiken måste ta ett än större ansvar i dessa frågor. Detta gäller såväl riks- som kommunpolitiken. Det handlar dels om att ta fram diverse handlingsplaner som ska garantera dessa barn viss kvalitet samt hur uppföljningar ska göras av t ex skolgången. Dessutom måste vi arbeta för att inget barn ska kränkas på HVB-hemmen samt vi måste bli bättre på att ha förväntningar på de barn som har det tufft. Även samhällets barn förtjänar att lyckas!

Ett givande riksmöte

Det var ett lyckat riksmöte. 800 liberaler invaderade Göteborg för att träffa partikamrater och inspireras politiskt.

Lördag förmiddag ägnades åt EU-politik. De som anlänt tidigt till Sveriges framsida hade möjlighet att lyssna till Folkpartiets Europaparlamentariker Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia Wikström som deltog i en paneldebatt där den mångårige politiska reportern Anders Jonsson var samtalsledare.Riksmötet inleddes självfallet med ett tal av partiledaren Jan Björklund. Bl a redogjorde Jan för att Folkpartiet genom en ”demokratimiljard” vill ska ge riktade bistånd för att öka antalet demokratier. Dessutom ska reglerna om vapenexport skärpas i syfte att inga vapen ska säljas till diktaturer. Ett annat tydligt budskap var att ”inga barn i Sverige ska vara rädda för att växa upp”.Lördagen gästades dessutom av bl a EU-minister Birgitta Ohlsson, SACO-ordföranden Anna Ekström, EU-kommissionär Cecilia Malmström och industrialistmannen PG Gyllenhammar.

På söndagen ledde vår integrationsminister ett samtal där arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svenkvist, pedagogen Igor Ardoris och Folkpartiets kommunalråd i Landskrona Torkild Strandberg diskuterade integration och vikten av att de som kommer till Sverige snabbt kommer ut på arbetsmarknaden. Vi har inte råd att gå minste en den kompetens som invandringen innebär.

fredag 18 mars 2011

Riksmöte

Sitter nu på tåget till Göteborg där jag ska delta i Folkpartiets Riksmöte. Idag träffas gruppledare, politiska sekreterare och ombudsmän. Imorgon ansluter resten av sällskapet – Folkpartister från hala landet, Totalt deltar 800 liberaler. Jag ska bland annat leda en diskussion om barns situation i samhället. I programmet har samtalet namnet ”Från LVU till MVG”. Jag kommer bl a att belysa hur vi ska få fler av de barn som samhället har tagit över ansvaret för att klara skolan. Barnombudsmannen Fredrik Malmberg är en av de som deltar.

tisdag 8 mars 2011

Internationella kvinnodagen

Idag firar värden Internationella kvinnodagen. De senaste åren har mycket gjorts för att öka jämställdheten men än finns det mycket att göra. Antalet kvinnor på ledande positioner är fortfarande för lågt och löneskillnaderna för stora. Regeringen tillsammans med SKL tar sitt ansvar och inrättar ett jämställdhetsråd för att identifiera ojämställda villkor och finna lösningar för hur dessa ska elimineras. Förhoppningsvis hakar den privata sektorn på.

Könsstrukturerna syns även på andra sätt i samhället. Studier visar att förskolan och skolan agerar olika mot flickor och pojkar. Detta gör att barnen fostras in i könsrollerna. Idag finns en medvetenhet kring denna problematik och verksamheterna arbetar för att motverka den.

Mycket beklagligt är att våldet mot kvinnor inte ser ut att mattas av. Idag hinner kvinnojourerna inte hjälpa alla som vill ha stöd. Här har naturligtvis politiken ett ansvar för att såväl minska våldet som hjälpa de utsatta.

Internationella kvinnodagen uppmärksammar kvinnornas situation, det är bra. Nu gäller det att arbeta vidare för att minska skillnaderna. I det arbetet har var och en av oss ett eget ansvar för vårt agerande.

fredag 4 mars 2011

Kvalitén på HVB-hemmen måste säkras

När samhället tar över ansvaret för barn som av olika anledningar inte har det bra hemma så är tanken att de ska få en bättre tillvaro och att framtidsutsikterna ska bli ljusare. Rapporten från barnombudsmannen (BO) Fredrik Malmberg visar att så inte är fallet. Det finns klara brister på de HVB-boenden (hem för vård eller boende) där vi placerar våra ungdomar. Bland annat bestraffas de boende när de bryter mot reglerna. Detta bidrar inte till att relationen till samhället och myndigheterna blir bättre.

Det är inte rimligt att samhället inte skyddar de barn och unga som är utsatta. Vi måste finna sätt som garanterar kvalitén för de som omhändertas av samhället. Det är bra att denna fråga uppmärksammas. Vi måste känna till bristerna för att kunna åtgärda dem. Sollentuna kommun ska göra vad de kan för att förbättra situationen.

Artikel på SvD Opinion

På SvD:s Opinion kan du läsa en artikel som jag har skrivit om hur det kommer sig att förlusttyngda offentliga verksamheter blir vinstmaskiner när privata aktörer tar över. Jag för bl a resonemang om att t ex kommunalt drivna verksamheter i avsaknaden av konkurrens inte har haft anledning att driva effektiva verksamheter samt om de kulturella skillnader som finns mellan offentliga och privata verksamheter.