Kategorier

tisdag 8 mars 2011

Internationella kvinnodagen

Idag firar värden Internationella kvinnodagen. De senaste åren har mycket gjorts för att öka jämställdheten men än finns det mycket att göra. Antalet kvinnor på ledande positioner är fortfarande för lågt och löneskillnaderna för stora. Regeringen tillsammans med SKL tar sitt ansvar och inrättar ett jämställdhetsråd för att identifiera ojämställda villkor och finna lösningar för hur dessa ska elimineras. Förhoppningsvis hakar den privata sektorn på.

Könsstrukturerna syns även på andra sätt i samhället. Studier visar att förskolan och skolan agerar olika mot flickor och pojkar. Detta gör att barnen fostras in i könsrollerna. Idag finns en medvetenhet kring denna problematik och verksamheterna arbetar för att motverka den.

Mycket beklagligt är att våldet mot kvinnor inte ser ut att mattas av. Idag hinner kvinnojourerna inte hjälpa alla som vill ha stöd. Här har naturligtvis politiken ett ansvar för att såväl minska våldet som hjälpa de utsatta.

Internationella kvinnodagen uppmärksammar kvinnornas situation, det är bra. Nu gäller det att arbeta vidare för att minska skillnaderna. I det arbetet har var och en av oss ett eget ansvar för vårt agerande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar