Kategorier

fredag 26 februari 2010

Sollentuna bio

Bions öde är inte över än. Igår beslutade kultur- och fritidsnämnden att be kommunstyrelsen att ta över ärendet. Alla är intresserade av att finna en lösning på en fortsatt bio som ett kulturinslag i vårt nya centrum. Hur en sådan lösning kan komma att se ut vet ingen idag. Det handlar väl om god vilja från två parter. Min uppfattning är att den grundinställningen ändå finns.

onsdag 24 februari 2010

21 stuprör utan hängränna...

SvD skriver idag om att polisens anmälningssystem inte är nationellt sökbart, en polisman i Stockholm som vill undersöka om anmälningar om identiska brott begåtts i granndistriktet Uppsala län, måste söka tillstånd först eftersom polisen har 21 olika databaser dvs en för varje polismyndighet och det har visat sig att det är 21 stuprör utan hängränna. Jag ställer mig bakom Folkpartiets krav på en polismyndighet i Sverige. Det finns klara vinster i en sådan förändring eftersom det uppenbarligen är väldigt svårt att få de 21:en att samarbeta. Hade det varit möjligt att dela utredningsmaterial och se varandras DNA-prov hade mordet på Engla i Dalarna kanske inte behövt inträffa. Polisen är en nationell angelägenhet och vi, liberaler som är för ett europeiskt FBI eftersom landsgränser utgör hinder vill börja med att sudda ut våra egna länsgränser.

måndag 22 februari 2010

Edsbacka krog - förblir krog!

Det är mycket glädjande att Edsbacka, som är Sveriges äldsta krog, förblir en krog och med hög kvalitet, tycker jag. Genom en uppgörelse med Keiser fastighetsbolag, som verkat i Sollentuna i mer än 50 år, har kommunen försäkrat sig om att den höga kvalitet som gjort Edsbacka krog känt världen över ska finnas kvar och den unika kulturmiljön i Edsbergsparken bevaras.
En uppgörelse mellan Keiser fastighetsbolag och Stockholms fisk, som bland annat äger Ulla Winbladh och Wedholms fisk, säkrar den fortsatta krogverksamheten och är den bästa fortsättningen man kan tänka sig efter Christer Lingström.

fredag 19 februari 2010

Alla kommuner måste ställa upp!

Med anledning av det som socialdemokraterna Luciano Astudillo och Anders Lago skriver idag på DN debatt vill jag göra en kort kommentar: Flyktingmottagandet i Sverige ska ställa krav på nyanlända att själva ta ansvar för den egna försörjningen. För att ge flyktingarna en bra start i Sverige i tider av stora flyktingströmmar är det bäst om alla kommuner ställer upp och deltar i mottagandet. I dag får Malmö, Göteborg och Södertälje ta ett alltför stort ansvar.

måndag 15 februari 2010

Effektivare polis=ökad trygghet

Maria Abrahamsson skriver idag på Dagens Nyheters debattsida om att skattebetalarna riskerar att få skjuta till ytterligare miljarder till Rakelprojektet. Jag tycker att det är viktigt att kommunikationssystemet (RAKEL) fungerar och är heltäckande. Det måste också finnas handdatorer i varje bil så man kan rapportera direkt från platsen/bilen vilket kommer att spara mycket tid för den enskilde polisen. Ställ sedan tydliga krav på hur lång tid en avrapportering får ta. Det finns ytterligare en rad åtgärder man kan vidta men detta skulle vara en bra början. En vassare poliskår med de nödvändiga tekniska förutsättningarna kommer att minska brottsligheten och öka tryggheten för alla.

Utvärdering är alltid viktigt!

Lagen om valfrihet (LOV) har införts i hemtjänsten i Sollentuna. Nu finns det ett antal företag som kunderna kan vända sig till för att få denna service. I kommunfullmäktige senast så fördes en debatt om att lagen måste följas upp. Självklart är det så att verksamheten oaktat om den bedrivs i privat eller kommunal regi ska utvärderas och följas upp. Oavsett om man är kund, konsument eller skolelev så är möjligheten att kunna välja viktig och den utvecklar verksamheten, tycker jag. Det pengsystem som finns och som innebär att man får pengar för varje person i verksamheten gör att alla måste göra en extra ansträngning om man vill vara säker på att bli vald. Den personal som jobbar inom den offentliga sektorn har fått fler arbetsgivare att välja på. Det borde rimligen göra arbetsgivaren till en bättre sådan i den konkurrens som då uppstår om personalen.

onsdag 10 februari 2010

Ständig förändring

Jag lyssnade nyligen på en intressant föredragning som handlade om förnyelsen av Sollentuna Centrum. Socialantropolog Victoria Walldin berättade om hur människor runt Turebergs Torg upplevt och upplever den förändring som just nu pågår. En slutsats som man kan dra är att när till exempel Sollentuna Centrum stod klart så upplevdes det positivt. Det är i och för sig inte så konstigt att människor inte uppskattar att bo på byggarbetsplats men roligt att höra att Sollentuna Centrum är uppskattat. Victoria berättade också om den vi och dom-känsla som funnits angående Satelliten men konstaterade att ungdomarnas nyfikenhet i mångt och mycket tog överhanden när invigningen väl var avklarad. Förhoppningsvis blir det många med olika sorters bakgrund som kommer att hänga där framöver. Hon pratade också en del om den ”mur” som järnvägen utgör mellan det ”rika” och ”fattiga” Tureberg men att upprustningen av Malmvägen tagit udden av det hela.

måndag 1 februari 2010

Fler poliser i Stockholm

Oavsett väder kommer nu fler att befinna sig i terrängen och det i form av poliser. Stockholmspolisen tog för en vecka sedan emot 227 nya polisaspiranter och totalt beräknas 478 nya polisaspiranter tas emot av polismyndigheten under år 2010. Bland de 227 aspiranterna är andelen kvinnor rekordhög, 42 %. Medelåldern är 28 år och ca 15 % har utländsk bakgrund. Nu har vi det antal poliser vi behöver och de måste leverera eftersom risken för att åka fast måste öka och därigenom minskar brotten och tryggheten ökar.