Kategorier

fredag 19 februari 2010

Alla kommuner måste ställa upp!

Med anledning av det som socialdemokraterna Luciano Astudillo och Anders Lago skriver idag på DN debatt vill jag göra en kort kommentar: Flyktingmottagandet i Sverige ska ställa krav på nyanlända att själva ta ansvar för den egna försörjningen. För att ge flyktingarna en bra start i Sverige i tider av stora flyktingströmmar är det bäst om alla kommuner ställer upp och deltar i mottagandet. I dag får Malmö, Göteborg och Södertälje ta ett alltför stort ansvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar