Kategorier

onsdag 30 september 2009

Nytt LSS boende

Idag har jag åter inbjudit ungdomar till deras framtida LSS boende. Det var som vanligt lite körning med grävskopa, hjälmar till ungdomarna som ska bo där och ett litet välkomsttal med kaffe och bulle. Det är otroligt stimulerande att vara politiker vid sådana här tillfällen. Jag, just jag har bidragit med mitt politiska arbete att ge möjligheter till ytterligare 6 ungdomars boende. Att deras föräldrar äntligen också ser en framtid för deras barn även om det också kan kännas lite ovant att lite mer släppa greppet.
Detta var det tredje LSS boendet kommunen startat upp på kort tid. Ytterligare ett håller på att byggas.
En annan viktig och glädjande händelse idag var att detta LSS boendet ligger mitt i ett etablerat villaområde. Villaägarföreningens ordförande i området har hela tiden med sin styrelse varit till stor hjälp med att förklara vad detta nya boendet är och innebär. Det värmde när han också idag kom och hälsade de nya invånarna varmt välkomna.
Själv fick jag en varm kram av en av pojkarna när jag skulle åka tillbaka till kommunalhuset. En kram man går länge på.

fredag 25 september 2009

Hotet mot demokratin

Idag är jag på Bokmässan i Göteborg och ska tillsammans med bland andra Thomas Bodström, Janne Josefsson samt någon chef från SÄPO debattera hotet mot demokratin. Hot och våld mot politiker är en fara för demokratin. Människor börjar fundera en gång till innan de tar ett politiskt uppdrag och för många avsäger sig uppdrag. Blir man hotad eller kränkt blir man lätt försiktig och kanske avstår från att fatta nödvändiga men obekväma beslut. Både politiker som massmedia måste fundera över hur vi behandlar varandra. Lagstiftningen måste ändras så att politiker får samma rättskydd i lagen som tjänstemännen. Jag kommer därför att i Göteborg upprepa mitt krav på en ny lagparagraf som bör innefatta hot mot demokratin.

onsdag 23 september 2009

(S) MOTARBETAR HYRESRÄTTER I SOLLENTUNA

Sollentuna sjukhus kan efter beslut i Locums styrelse säljas till Sollentunahem som, om köpet går i lås, kan bygga över hundra hyreslägenheter. Detta reserverade sig socialdemokraterna mot i Locums styrelse. Samtidigt interpellerar den socialdemokratiska gruppen i Sollentuna kommunledningen och frågar hur det går planerna på att köpa sjukhuset. Socialdemokraterna har uppenbarligen inget lokalt intresse för att få tillstånd nya hyresrätter eller bostadsrätter och i landstinget motarbetar de aktivt dessa planer. Hur kan ett politiskt parti som säger sig vara för hyresrätter vara så oengagerat och okunnigt över vad som sker i en så central fråga. Socialdemokraterna sitter på läktaren och gnäller på alliansen. Alliansen arbetar aktivt för att få tillstånd bostäder. Låt socialdemokraterna sitta kvar på läktare utan inflytande. Det är den främsta garanten för att få fler lägenheter till Sollentunaborna.

måndag 21 september 2009

Sjukhus kan bli bostäder

För ett år sedan föreslog jag delar av Sollentuna Sjukhus skulle kunna bli bostäder. Det vore en bra affär men det har tagit tid och det kan man ha synpunkter på men nu är det på gång. Äntligen har både ansvariga inom sjukvården som LOCUM AB bestämt sig för att Sollentuna sjukhus inte behöver vara sjukhus. Det tog tid men den som väntar på något gott och så vidare. Nu kan förhandlingen mellan LOCUM AB och Sollentunahem starta och gå in i ett skarpare läge. Möjligheten att få in några hundra mindre och större lägenheter så centralt i vår kommun ökar nu kraftigt. Vi håller samtidigt på att starta upp nya boenden för våra äldre som idag bor på sjukhuset. De nya äldreboendena har en standard som inte går att bygga in i nuvarande sjukhus till rimliga kostnader. Det innebär att våra äldre får ett bättre och lika centralt boende och att vi, om det kan göras affär, också får fram enkla, stora som små, och centralt belägna "nya" bostäder.
Det kan man kalla en ”win win situation”.

fredag 18 september 2009

Förlust blir till vinst - hur då?

Det pågår många politiska debatter och en yvig sådan handlar om hur det kan kosta så olika när det gäller traditionell offentlig verksamhet när den drivs i "egen" regi eller om den drivs i annan form. Stora vinster på kort tid får stora rubriker i media och ifrågasätts. Det är ju trots allt skattepengar som går till vinst. Mycket lite diskuteras eller redovisas kring om och i så fall hur en ny driftsform i sig kan leda till lägre kostnader. Alla vet att effektiviteten inom offentlig verksamhet måste öka. Inom ett tiotal år kommer demografin och skatteunderlaget att ha tvingat oss att utföra vården, omsorgen och utbildningen med helt andra insatser. Alla vet också att om offentlig verksamhet drivs med överskott så är det bästa som sker att det omfördelas till andra verksamheter som inte klarat budgeten. I vart fall kommer vi politiker att minska budgetramen och det blir svårare att klara nästa års verksamhet. Det finns mycket lite incitament till förändring i ett system som ska gå plus minus noll. Med denna bakgrund så har jag lagt ett förslag om att Sveriges Kommuner och Landsting ska utreda frågan - Hur det kommer sig att en ny driftsform i sig kan leda till lägre kostnader? För visst kan det kännas provokativt när några kan ta ut stora vinster där det tidigare funnits förluster. Men nog vore det tjänstefel att inte allvarligt fundera över vad orsakerna till detta är, tycker jag.

måndag 7 september 2009

Alliansens partiledare i Sollentuna idag

Med dagens besked från Alliansledarna om 10 miljarder kronor till kommuner och landsting skapas förutsättningar för att upprätthålla både välfärdens kärnverksamhet som att slippa säga upp personal inom dessa kärnområden.
Det ger oss i Sollentuna bättre förutsättningar att inte tvingas öka antalet barn i förskolan och skolan, det ger oss möjligheter att lättare bygga ut både äldreomsorgen som LSS-boenden. Det skapar mänskligare förutsättningar för människor som behöver försörjningsstöd och hjälp till sysselsättning.
Det var ett nödvändigt besked och överraskande kraftfullt. Under de kommande åren har nu regeringen tillfört nästan 50 miljoner kronor mer till Sollentuna vilket möjliggör dessa satsningar. Nu är det upp till oss politiker i Sollentuna att förvalta dessa resurser på bästa sätt.
Folkpartiets företrädare i styrelser och nämnder ska och har den enskilde individens möjligheter, förutsättningar och behov som riktmärke för sina prioriteringar och beslut. Framtiden ser onekligen något ljusare ut än tidigare.

fredag 4 september 2009

Förbifart Stockholm


En för regionen angelägen fråga som regeringen igår tog beslut om är Förbifart Stockholm. Äntligen har vi en regering som, tillsammans med regionen, tar ansvar för att få ordning på länets trafiksituation. Förbifart Stockholm ger en till, mycket välbehövd, nord-sydlig förbindelse över Mälarsnittet. Förbifarten, tillsammans med bland annat spårlösningen genom city, ger länet en förbättrad möjlighet att ta tillvara den starka tillväxtpotential som finns i regionen.
Jag trodde att jag möjligen skulle få åka färdtjänst på förbifart Stockholm men nu ser det ut som att jag kanske kan köra själv om vi behåller en Alliansregering.

onsdag 2 september 2009

Svininfluensan

Nu börjar debatten ta fart vad gäller om man ska vaccinera sig eller inte mot influensan.
Vilka riskgrupperna är och hur man når dem.
Nu börjar allt fler kräva svar på frågor som det än inte finns svar på. Otåligheten är stor då vi vant oss vid att ställer man en fråga till myndigheter eller kommuner och landsting så ska det finnas ett svar nu och inte i slutet av september.
När det gäller riskgrupperna så finns de kartlagda sedan länge. Det är samma riskgrupper som redan har kontakt med sjukvården. Sedan är det en annan sak vilka som ska ha skydd eller inte. Det är just det arbetet som nu pågår att ta fram svar på.

Mitt råd är att man ska ta emot erbjudandet och gå och få vaccinet. Det gör att risken att bli sjuk minskar, det gör att man minskar risken att smitta andra och det gör att man kan fortsätta gå till jobbet och leva som vanligt.

tisdag 1 september 2009

Pressträffar angående influensa A (H1N1)

Idag startar regeringen veckovisa pressträffar angående svininfluensan. Det är äldre- och folkhälsominister Maria Larsson som är ansvarigt statsråd. Följande medverkar: Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det är jag som ska representera SKL på pressträffarna som det nu ser ut. Pressträffarna direktsänds i webb-TV kl.12.30 med start idag.

Det är av stor betydelse att viktiga samhällsfunktioner samlas och gemensamt informerar om hur influensan fortskrider och vad man kan göra både som enskild individ och som myndighet för att mildra effekterna för både individer och samhälle.

Den information jag har så här långt är att arbetet sker med stor kraft både inom landstingen som kommunerna och i Sollentuna kommun vidtas ett antal åtgärder. Däribland uppmanas alla att förbättra sin handhygien och använda den handsprit som nu finns på alla toaletter. Sollentuna kommun har också en pandemiplan och alla informeras om vad som sker om många blir smittade samtidigt. Det betyder till exempel att det kommer att finnas personalförstärkning där så behövs.
Gå gärna in på olika hemsidor och se själv vad just du kan göra för att bidra till ett ökat skydd mot influensan.

Jag får säkert anledning att återkomma om detta.