Kategorier

fredag 4 september 2009

Förbifart Stockholm


En för regionen angelägen fråga som regeringen igår tog beslut om är Förbifart Stockholm. Äntligen har vi en regering som, tillsammans med regionen, tar ansvar för att få ordning på länets trafiksituation. Förbifart Stockholm ger en till, mycket välbehövd, nord-sydlig förbindelse över Mälarsnittet. Förbifarten, tillsammans med bland annat spårlösningen genom city, ger länet en förbättrad möjlighet att ta tillvara den starka tillväxtpotential som finns i regionen.
Jag trodde att jag möjligen skulle få åka färdtjänst på förbifart Stockholm men nu ser det ut som att jag kanske kan köra själv om vi behåller en Alliansregering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar