Kategorier

fredag 9 juli 2010

Mitt besök i Almedalen

Ja, så var då ännu en Almedalsvecka snart till ända. Mer folk, fler utspel och fler seminarium än någon gång tidigare. Som DN skrev idag - man kan tro att det är val nu på söndag.

En annan reflektion är att valrörelsen 2010 tyvärr kommer att bli en tuff och småsmutsig valrörelse. Alla skall lova mer och när regeringen "bara" lovar tre nya miljarder till kommunerna (som inte ens bett om mer pengar) dundrar Maria Wetterstrand om hur sent och otillräckligt det är. Min tro är att det inte går att köpa väljare med löften om mer till allt och alla. Jag tror mer på att politikerna ska försöka beskriva vilket samhälle vi vill bygga för framtiden baserat på den ideologi som varje parti har och i större utsträckning bör tala om.

Själv deltog jag på tre olika seminarier. Det första handlade om hur vi kan förebygga ungdomars risker att hamna i kriminalitet och utanförskap. På det andra seminariet diskuterades hur jämställdhetsarbetet kan ge konkreta resultat så vi inte måste vänta ett sekel till innan vi har ett jämställt samhälle. Det tredje seminariet handlade om hur alliansen kan bibehålla och vinna fler kommuner i valet.

Jag spenderade tre dagar i Visby. Det var intensiva dagar kan jag lova och det räckte för min del. Nu väntar lite ledighet innan det åter tar fart. Vi har en politik som bär och går att förklara, vi har en partiledare som är tydlig med vårt budskap vi har många bra kandidater i Sollentuna. Det är med stor tillförsikt vi kan möta väljarna i höst.

fredag 2 juli 2010

Vårdnadsbidraget efterfrågas inte

Sedan valet för fyra år sedan har Sollentuna liksom många andra kommuner valt att införa vårdnadsbidraget. Kristdemokraterna (KD) har drivit frågan om vårdnadsbidrag i ca 20 år och argumentet för införandet har bland annat varit att föräldrar ske ges möjlighet att spendera mer tid med sina barn.

Jag har aldrig trott att vårdnadsbidraget skulle bli någon hit och valde av den anledningen att gå med på att införa det i Sollentuna. Kristdemokraternas påstående att efterfrågan fanns kunde bäst besvaras av verkligheten och det fanns ett krav, att annan form av förskoleverksamhet inte skulle få påverkas. Om efterfrågan inte fanns, som jag trodde, skulle kommunens budget inte belastas nämnvärt. Det har visat sig att jag hade rätt. Endast ca 30 personer har valt att nyttja vårdnadsbidraget.

Jag anser att det är upp till föräldrarna själva att bestämma om det är kvinnan eller mannen som ska vara hemma med barnen. Däremot anser jag att samhället bör investera i att öka jämställdheten och uppmuntra män att vara hemma i större utsträckning. Detta sker inte via vårdnadsbidrag medan införande av jämställdhetsbonus är ett steg på vägen.

Det förs idag en diskussion om att höja ersättningen för vårdnadsbidraget för att tvinga fram en efterfrågan. Min uppfattning är att om staten har kapital som kan avsättas till barnomsorg bör detta i första hand riktas till förskolorna för att minska barngrupperna och förbättra den pedagogiska verksamheten. Ett vårdnadsbidrag på en fördubblad nivå får enligt min uppfattning negativa effekter på jämställdheten. Vi har fortfarande ett ojämställt samhälle mellan flickor och pojkar och mellan män och kvinnor, det skall vi motverka inte förstärka.

torsdag 1 juli 2010

Lägg ner polisnämnderna

Det finns idag 8 polismästardistrikt i Stockholms län och lika många polisnämnder. I polisnämnderna får politiker information om det polisiära arbetet i deras kommun. Polisnämnderna har ingen beslutanderätt varav deras funktion kan ifrågasättas.

Polisen bör inte spendera sin arbetstid i sammanträdesrum om mötena inte fyller någon funktion. De bör istället vara ute på gator och torg och fokusera på att klara upp brott. Polisnämnderna bör läggas ner och istället bör ett samverkansorgan inrättas mellan polisen och kommunledningen, där den politiska beslutanderätten finns.

Polisen ska självfallen informera politiker om deras arbete men det är viktigt att informationen kan användas i det faktiska arbetet. Ett tydligare samarbete mellan polisen och kommunledningar kan stärka det tryggetsförebyggande arbetet.