Kategorier

torsdag 1 juli 2010

Lägg ner polisnämnderna

Det finns idag 8 polismästardistrikt i Stockholms län och lika många polisnämnder. I polisnämnderna får politiker information om det polisiära arbetet i deras kommun. Polisnämnderna har ingen beslutanderätt varav deras funktion kan ifrågasättas.

Polisen bör inte spendera sin arbetstid i sammanträdesrum om mötena inte fyller någon funktion. De bör istället vara ute på gator och torg och fokusera på att klara upp brott. Polisnämnderna bör läggas ner och istället bör ett samverkansorgan inrättas mellan polisen och kommunledningen, där den politiska beslutanderätten finns.

Polisen ska självfallen informera politiker om deras arbete men det är viktigt att informationen kan användas i det faktiska arbetet. Ett tydligare samarbete mellan polisen och kommunledningar kan stärka det tryggetsförebyggande arbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar