Kategorier

onsdag 23 juni 2010

Debatt hos fastighetsägarna

Här om dagen deltog jag i en debatt som Fastighetsägarna anordnade. Deltog gjorde även Kristina Alvendal (M), Roger Mogert (S) och Yvonne Ruwaida (MP). Debatten handlade om Stockholmsregionens utmaningar, t ex infrastruktur och bostadsbyggande. Stockholmsregionen växer med ett Göteborg på 20 år. Detta ställer stora krav på verksamheterna i vårt län och kräver god planering. Ett första steg är att vi i centrala Stockholm och kranskommunerna bygger ut infrastrukturen och bygger bort den getingmidja som idag finns i vår huvudstad. Bland annat måste Förbifart Stockholm byggas och tågtrafiken måste bli mindre känslig för störningar. Vi måste även bygga bostäder i samma takt som efterfrågan, det gör vi inte idag. Här är det viktigt att alla kommuner tar sitt ansvar, liksom staten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar