Kategorier

onsdag 2 juni 2010

Veikko vs Vaxholm – jag håller på Veikko!

Veikko vs Vaxholm – jag håller på Veikko!

När kommuner och kommunalpolitiker glömmer att uppdraget utgår från att det är människor vi är satta att besluta vardagens villkor för drabbar det direkt enskilda individer. Ett sådant fall finns i Vaxholm. I Vaxholm finns en äldre man, Veikko Virtanen, som bara kan finska. Veikko har ingen att tala med då ingen på äldreboendet pratar finska. Han har därmed levt i en total tystnad och isolering under en längre tid. Vaxholm klarar inte sitt uppdrag som borde vara en självklarhet - att se till att kommuninvånarna får ett värdigt liv hela livet.

När kommuner som Vaxholm så totalt missat sitt grunduppdrag reagerar snabbt en stor folkopinion, vilket skett i detta fall. Det tycker jag är bra. Det leder dock till att vi politiker upplevs sakna empati och förståelse för invånarnas livsmöjligheter. Därför tar jag mig friheten att som ordförande i Folkpartiets kommunalpolitiska råd ha synpunkter på en specifik kommuns agerande.

Situationer som denna leder även till att staten inte längre anser att vi i kommunerna sköter vårt uppdrag och går därmed in och lagstiftar i fråga efter fråga med fullt folkligt stöd. Det är bra att staten tar ansvar men det är mindre bra att kommunerna blir mer och mer lika varandra. Det är ur invånarnas perspektiv bättre att det ser olika ut i kommunerna och att valfriheten bevaras.

Idag stödjer 18 236 personer gruppen Veikko vs Vaxholm på Facebook, och den växer för var minut. Jag hoppas att Vaxholms politiker tar sitt förnuft till fånga och ser till att Veikko får bo på ett boende där det finns finsktalande personal och helst även boende med finsk bakgrund. Veikko har rätt att leva livet hela livet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar