Kategorier

fredag 11 juni 2010

Angående artikel i Mitt i Sollentuna

I veckans Mitt i Sollentuna kan vi läsa om Lennart Öhrn som är bestört för att kommunen endast erbjuder honom 790 000 kronor för mark på hans fastighet vid Frestavägen. Kommunen ska planlägga marken med anledning av utbyggnad av Väsjöområdet och på delar av Lennarts fastighet planeras park och vägar.

Enligt Lennart Öhrn har han tidigare erbjudits 12 miljoner för marken, ett bud som kommunen nu ska ha sänkt avsevärt. Den version som presenteras i artikeln är mycket missvisande och det är mycket information som exkluderas. Den fastighet som Lennart bor i idag har ett värde som klart understiger den värdeökning som en ny detaljplan ger byggrätt till. Denna detaljplan är dock inte fastställd varav det inte kan spekuleras i vad fastigheten kommer att vara värd i framtiden. Olika framtida lösningar kan inte räknas som inkomst förrän beslut är fattat. Jag vågar dock påstå att ett framtida marknadsvärde kommer att inbringa miljoner i vinst. Miljoner som bland annat kommer komma Lennart Öhrn till del.

Förhandlingar pågår nu mellan Lennart, kommunen och byggföretag. Målet är att hitta en uppgörelse innan sommaren. Kommunens förhoppning är att anta den nya detaljplanen under hösten 2010. Det är först när detaljplanen är antagen som det står klart vad Lennarts fastighet är värd och det är den rådande marknaden som avgör värdet – inte kommunen! Jag vågar dock försäkra att Lennart Öhrn inte kommer att bli satt på bar backe.

1 kommentar:

 1. Lennart Öhrn16 juni 2010 14:11

  Hej Lennart!

  Angående artikeln i mitt i sollentuna som handlar om mig anser jag att den inte är missvisande. All information går inte att ta med i en artikel, det skulle kunna bli en hel bok
  som troligen inte skulle gynna kommunens handlande mot en enskild medborgare i Sollentuna.. De 12 mkr som nämns i artikeln baserar sig från samråd nr1 år 2006 då var här planerat villaområde, då investerare hörde av sig för att boka tomter, 5200 kvm med utsikt över Väsjön och Väsjöbacken var lockande för en köpare. Där ligger mitt förväntade värde i
  antal tomter värdet i pengar varierar naturligtvis över tid. Vid Samråd 2 var villorna borta,
  här skall byggas flerfamiljshus 2 till 4 våningar utom på min tomt där det skall ligga en Bussgata mellan Frestavägen och Södersättra samt ett större parkområde utmed ett (dike)
  ”Snuggaån” ca:3800kvm som Kommunen vill köpa för 790 000 kr. Jag får visserligen några
  Byggrätter tilldelat men i förhållande till den tomtstorlek jag har, får jag mindre antal byggrätter än den minsta sommarstugetomt. Från Kommunen har det sagts att ingen markägare ska drabbas mer än någon annan? Jag trodde att Kommunen skulle lösa detta
  utan att jag skulle behöva anlita dyra jurister eller advokater för att få en rättvis fördelning
  över födelningsområde 1, där flerfamiljshus ska byggas, allmänväg och park är en tillgång för hela området .Det handlar inte bara om pengar utan en rättvisefråga att näst största tomten i området ska få minst antal byggrätter. Jag hoppas fortfarande att kommunen har en lösning på detta.

  Mvh
  Lennart Öhrn
  Frestavägen

  tv.tjanst@telia.com

  SvaraRadera