Kategorier

måndag 29 mars 2010

Förbifart Stockholm är bra för Sollentuna

Förbifart Stockholm bidrar till att regionen kan fortsätta växa och är till nytta för hela landet. Det gäller också Sollentuna kommun som kommer att ha nytta av att förbifarten byggs. Genom att trafik flyttas från centralt belägna E4:an till förbifarten så åker färre bilar genom centrala Sollentuna. Detta gör i sin tur att partikelhalterna minskar vilket gör luften i våra bostadsområden bättre.

Förbifarten har genomgått en noggrann miljöprövning och hänsyn har tagits till regionens miljövärden. Bland annat kommer bullerspridningen att begränsas och intrång i miljöområden undviks då stora delar av vägen byggs i tunnlar. Det kommer att satsas 28 miljarder kronor på bygget av förbifart Stockholm. Samtidigt som denna satsning görs är det viktigt att utvecklingen inom bilindustrin fortsätter så att de bilar som åker på den nya förbifarten är skonsamma mot miljön.

Stockholmsregionen är viktig och likaså dess utveckling. Vi tar också ett tydligt ansvar för miljön. Bygget planeras komma igång 2012. Den rödgröna oppositionen är delad i frågan om förbifarten. De har inte lämnat besked om vad som händer med Stockholms infrastruktur om de vinner valet. Kommer socialdemokraterna att vika sig för miljöpartiets krav om att stoppa vägsatsningen? En sak är klar, om alliansen får förnyat förtroende blir förbifart Stockholm verklighet.

torsdag 25 mars 2010

Utveckla Naturskolan!

Folkpartiet anser att Naturskolans verksamhet kan utvecklas och nå en större målgrupp. Bland annat bör kommunala tjänstemän utbildas kring ekologi och klimatstrategin men även företag bör erbjudas utbildningar inom miljöområdet.
Naturskolan i Sollentuna är en av Sveriges äldsta naturskolor. Naturskolan, som är belägen i naturreservatet på Järvafältet, bidrar till att förstärka den hållbara utvecklingen och ökar intresset för naturvetenskap hos våra barn och ungdomar.
De flesta skolbarn i Sollentuna har fått sina ekologiska kunskaper där och ett frö har såtts till fortsatt intresse för vård av natur och miljö.
Vi har alla ett ansvar gentemot miljön. Kommunen har dock ett övergripande ansvar för att se till att kommuninvånare har de kunskaper som krävs för att göra miljövänliga insatser.
Vi måste bli mer miljösmarta och för det fodras kunskap. All vår erfarenhet visar att människor vill bli mer miljövänliga bara de får handfasta tips på hur.

torsdag 11 mars 2010

Huliganer ska inte få förstöra fotbollen

Om vi inte tar nya krafttag mot huliganerna kommer de att ta livet av fotbollen. Då talar vi inte bara om spelarna utan även åskådarna kommer att fråga sig om de vågar gå på matcherna. Den fd Hammarbyspelaren Sebastián Eguren har nyligen skrivit på för AIK och enligt ett antal Hammarbyhuliganer skulle han inte ha gjort det. Igår tog de sig in på Skytteholms IP under en träning för att hota Eguren, skriver svenska dagbladet. Flera av dessa huliganer är kända av polisen och jag tycker att nästa gång AIK spelar match så ska den/de som dömts för ett huliganbrott vid samma tidpunkt som matchen spelas, vara skyldig att anmäla sig på en polisstation på annan ort. Denna påföljd finns i dag i Storbritannien, där den tillämpas med framgång. Ett annat koncept, som Folkpartiet har drivit tidigare, handlar om att bussa busarna så långt från matchen som möjligt. Det är naturligtvis också en bra lösning men inget behöver utesluta det andra. Huliganerna ska inte tvinga vare sig spelare eller åskådare från att engagera sig i fotbollen. Det vore att abdikera från vårt samhällsansvar att tillåta en sådan utveckling.

Busschaufför vägrar två tolvåriga flickor åka med bussen!

I går onsdagen den 10/3 kl. 19.15 vägrar en busschaufför på linje 604 att ta ombord två flickor på 12 år. Skälet var att klockan var 15 minuter över nitton då deras skolkort går ut. Flickorna hade varit i badhuset i Täby och badat för länge. Men att en mörk kväll vägra två tjejer med blött hår åka med för att de slarvat med 15 minuter tycker jag är uppseendeväckande. Inte minst denna vinter kanske SL skulle vara lite mer ödmjuka när det gäller frågan om att hålla tiden. En försening på 15 minuter skulle många resenärer se som en framgång.
Jag kan självklart tillstå att tjejerna skulle ha hållit tiden, kunnat ha haft en SL-remsa som reserv för att säkra sig mot tidsslarvet. Priset de fick betala var att stå och frysa under tiden morfar, det är jag det, åkte och hämtade dem och att deras bild av SL som företag inte förbättrades.
Regler är självklart till för att hållas men med lite medmänsklighet och empati blir det bättre för alla!

torsdag 4 mars 2010

Bullrigt i Sollentuna

En av Sollentunas största miljöstörningar är buller. Det handlar om tågen, flyget och vägarna som alla påverkar ljudnivån särskilt utomhus. Ett visst mått av buller är oundvikligt i en storstadskommun som Sollentuna men det betyder inte att vi ger upp möjligheten att påverka de statliga myndigheterna på alla sätt vi kan. Arlanda är en bov i dramat ur bullersynpunkt men flygplatsen är också viktig för regionen. Luftfartsverket (LFV) ansöker nu om nytt miljötillstånd och samråder därför med berörda kommuner. Vårt svar till (LFV) innehåller bland annat att kommunen är angelägen om att bullerstörningarna från flyget generellt behöver minska och att hänsyn bör tas till i vilken mån boende störs av buller från motorväg och järnväg. Här har vi också lagt till, utöver vad kontoret föreslagit, att bullermätningar ska göras från fasta mätstationer och resultatet redovisas offentligt, ett förslag som Josefin Silverfur fört fram.