Kategorier

onsdag 28 oktober 2009

Överby Stall ska renoveras

Idag har kommunstyrelsen beslutat att stallet i Överby kommer att renoveras och byggas om. Det är viktigt med ett brett utbud av fritidsaktiviteter för ungdomar. Hittills har ridning i mångt och mycket varit en sport som utövas av tjejer. I vår strävan efter att barn och ungdomar ska ha tillgång till att utöva något som intresserar dem oavsett kön är det viktigt att nu prioritera ridsporten. Det känns bra med en satsning på ridsporten som möjliggörs genom att ridklubben satsar över miljonen i en engångsinsats och därefter en förhöjd hyra. Det blir ett nytt ridhus med allt vad det innebär och nya omklädningsrum med mera.

Avtalsperioden startar!

Några kanske har sett att jag och andra ledande politiker i Sveriges Kommuner och Landsting hade en debattartikel i Dagens Nyheter i fredags. Det är nu avtalsperioden startar på allvar. Jag hoppas självklart att avtalens samtliga parter både arbetsgivarna, som vi företräder, liksom de fackliga företrädarna kan föra en förhandling som bygger på vad samhällsekonomin tål.

fredag 23 oktober 2009

Finansdebatt


I onsdags deltog jag i en finansdebatt som svenskt näringsliv anordnade i Örebro. Jag försökte att inte fastna allt för mycket i dagens ekonomiska kris utan påtalade bara skillnaden mellan näringslivet och kommunerna. Vi behöver både sjukvård som äldreomsorg, skola och förskola och försörjningsstödet ökar samtidigt som vi tappar mycket av våra inkomster. Annars kommer det att finnas en del uppgifter som ska lösas efter krisen. Tillgång till arbetskraft och kompetens kommer att vara ett stort problem. Ett nytt gränssnitt mellan skatter och avgifter mer baserade på nyttjandegrad är ett annat problem och omställningen till mer miljöanpassad verksamhet står för dörren. Produktivitetsutvecklingen inom den offentliga sektorn måste öka. Det handlar inte om att våra medarbetare inte jobbar utan om vad och hur man löser uppgifter. Bättre teknikstöd och mer närvaro för själva kärnuppgiften är viktigt.

torsdag 22 oktober 2009

Ska man vaccinera sig eller inte?

En rätt stor del av riksdagens ledamöter vill inte ha vaccin mot svininfluensan går det att läsa om i Dagens Nyheter. Det finns fler skäl till varför man ska ta vaccin. Ett är arbetslinjen. Håller man sig frisk och kan gå till jobbet så slipper samhället produktionsbortfall vilket är ett starkt skäl till varför samhället lagt ut stora pengar för att kunna erbjuda samtliga medborgare denna försäkring.

Nu kanske inte det skälet väger lika tungt för alla grupper…

måndag 19 oktober 2009

Ny förskola på Silverdalshöjden

Sollentunas befolkning växer och det märks inte minst på att ytterligare en förskola startar i Silverdal om några månader. Nyligen fick jag återigen möjlighet att köra lite grävmaskin. Det är ett kul jobb att vara kommunalråd! Utbyggnaden är en nödvändighet om kommunen ska uppfylla kravet på rätt till barnomsorg. Ett krav Folkpartiet anser är viktigt att klara. Utöver rätten till barnomsorg som är viktig för barnen så är det ett viktigt jämställdhetskrav så att alla har möjlighet att förvärvsarbeta. Förskolan ligger på Silverdalshöjden där ett rätt stort antal bostäder i flerbostadshusen nu börjar vara färdiga. Allt är sålt och efterfrågan på lägenheter i området ökar enligt byggherren.

fredag 16 oktober 2009

Svininfluensan

Den nya influensan har låtit vänta på sig vilket är bra. Det har givit sjukvårdens olika aktörer tid att organisera det arbete som nu startat. De som ingår i riskgrupperna ska nu få sitt vaccin och om några veckor får vi ”vanliga” erbjudande om att ta en spruta. Min uppmaning är: gör det! Det är ett erbjudande, en försäkring som alla får del av för att ni ska hålla er friska inte smitta andra och kunna gå till jobbet. I övriga Europa får politikerna svara på frågan vilka som ska ha rätt till vaccinet då de inte, som Sverige, köpt in vaccin till alla. Här slipper vi den frågan.

måndag 12 oktober 2009

MC Collection i Sollentuna


Internationaliseringen tar sig olika uttryck och ett är att MC Collection numera finns på Stallbacken Det är ett nybyggt museum med 100 vackra originalmotocyklar från olika epoker och delar av världen. Design, konst och teknik är mottot för museet. Initiativtagare är Christer R Christensson, som tillsammans med Mc historikern Ove Johansson skapat MC Collection – en unik samling motorcyklar från 1905 och framåt. Detta museum kommer att stärka och komplettera den verksamhet Ricardo framgångsrikt driver på Stallbacken och öka antalet besökare. Jag tror att MC Collection kommer att locka till sig besökare från hela landet. Ja, till och med internationella besökare kommer säkert att hitta Stallbacken och Sollentuna på kartan.

fredag 9 oktober 2009

Skjutbanan


En enig kommunstyrelse ställde sig i onsdags bakom en kompromiss om att skjutbanan ska vara avvecklad senast 2012. Det känns bra att det inte finns något parti som driver frågan om skjutbanan. Och det är viktigare att få skjutbanan ur världen än att diskutera ifall den ska vara avvecklad om ett, två eller tre år. Vi har genomfört de beslut som medlemsmötet gav vår fullmäktigegrupp i uppgift att genomföra. Det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige den 21 oktober.