Kategorier

fredag 28 oktober 2011

Kvinnojouren i Sollentuna 10 år


I onsdags deltog jag i firandet av kvinnojouren som i år har varit verksamma i tio år. Kvinnojouren gör ett fantastiskt arbete när de tar hand om kvinnor som utsatts för våld av en man de har eller har haft en nära relation med. De erbjuder bl a boende och stödsamtal samt de hanterar praktiska frågor såsom kontakt med myndigheter och juridiska ombud. Ett 30-tal kvinnor är ideellt engagerade i kvinnojouren och tillsammans genomför de över 200 krissamtal per år. Grattis till 10 år av fantastisk verksamhet!

torsdag 27 oktober 2011

Våldsförebyggande arbete med män

Varje år misshandlas 75 000 kvinnor av män som de har eller har haft en nära relation med. Endast 1 500 män genomgår behandling för sin våldsproblematik. Samhället måste bli bättre på att arbeta förebyggande, på att stoppa män från att slå. SKL lanserade idag en kunskapsöversikt om våldsförebyggande arbete med män. Detta för att stödja kommuner, landsting och regioner i arbetet med att förhindra män från att slå.

söndag 16 oktober 2011

FP har antagit en ny politik för utsatta

Igår kväll antog landsmötet den socialpolitiska arbetsgruppens rapport vilket innebär att Folkpartiet nu har en ny politik för samhällets utsatta barn och unga. Det är en politik som fokuserar på det förebyggande arbetet, som ser till individen och inte det offentliga reviret, som säkerställer att de som behöver hjälp ska få rätt stöd i tid, att de som arbetar för att hjälpa utsatta barn ska kunna premieras och att de ska bryta mönstret att 80 procent av arbetstiden läggs på administration och 20 på att träffa klienter samt att boenden som barn placeras i ska kvalitetssäkras. Nu ska vi åka hem till kommunerna och verkställa förslagen.

Landsmötet har även sagt nej till tre frågor; en tredje pappamånad, gårdsförsäljning och drogtester i skolan. Förhandlingarna pågick till 01.30. Detta är några exempel på viktiga beslut som fattades.

lördag 15 oktober 2011

Tvång är inte lösningen

240 av 290 kommuner tar tillsammans emot nästan 3000 ensamkommande flyktingbarn. Regeringen vill nu tvinga samtliga kommuner att ta emot emsamkommande. Jag har i media uttalat min och SKLs åsikt, att tvång inte är lösningen. Regeringen bör istället fokusera på att underlätta mottagandet för de kommuner som väljer att välkomna de unga som flyr från sitt hemland. Ungdomarna ska känna sig välkomna till Sverige, de ska inte känna att kommuner tar emot dom för att de måste, utan för att de vill.

Misshandlade kvinnor ska inte utvisas

Landsmötet har nu bifallit ett yrkande om att misshandlade kvinnor inte ska utvisas. Jag har tidigare uppvaktat migrationsministern i denna fråga med anledning av att en kvinna boende i Sollentuna ska utvisas då hon innan två års äktenskap lämnade en man som slog. Jag är glad för att Folkpartiet tagit sitt sociala ansvar i denna fråga. Det är orimligt att en kvinna stannar hos en våldsam man för att hon är rädd att utvisas ur landet.

Jag har fått kännedom om att migrationsdomstolen har återförvisat ärendet om kvinnan från Sollentuna tillbaka till Migrationsverket som nu ska ompröva ärendet. Detta betyder att det tidigare utvisningsbeslutet är upphävt.

fredag 14 oktober 2011

Landsmötet har öppnats

Landsmötet inleddes med tal av partiledaren Jan Björklund. Han fokuserade bl a om vikten av att arbeta för att minska ungdomsarbetslösheten, fortsätta arbetet med att skapa en skola som passar alla individer, oavsett behov, samt vikten av att skapa karriärvägar inom kvinnodominerande yrken. Det ska löna att utbilda sig - även för kvinnor.

Folkpartiets fd partiledare Per Ahlmark har tilldelats hedersutmärlelsen Karl Staaffs medaljen i stora guld. Nu väntar en debatt om kultur och utbildning.

torsdag 13 oktober 2011

Artikel om socialpolitik

SvD.se kan du läsa en artikel som jag skrivit om den socialpolitiska arbetsgruppens förslag som helgens landsmöte i Karlstad ska ta ställning till. Huvudbudskapet är att vi behöver ett nytänk inom socialpolitiken om samhället ska lyckas med sina åtaganden.

tisdag 11 oktober 2011

Besök på Eknäs

Idag hade jag förmånen att få besöka SiS-institutionen Eknäs utanför Enköping. Det är en låst institution som har plats för 20 killar mellan 16 och 21 som exempelvis har missbruksproblem, är utåtagerande eller har en psykisk problematik. På Eknäs kan klienterna läsa på såväl grundskole- som gymnasienivå samt institutionen hjälper även till att ordna praktikplatser. Målet är att killarna på sikt ska flytta hem, till öppen verksamhet eller till eget hem.

Eknäs brottas dock med en del problem. De ska ta sig an en tuff målgrupp och hot och våld tillhör vardagen. Samtidigt råder hög personalomsättning och under senare år har de drabbats av nedskärningar. Under drygt 10 års tid har institutionen gått från 80 till 55 anställda.

Kommunerna har idag svårt att finna platser för sina klienter på SiS-hem vilket bl a jag har kritiserat i media. Jag anser att det ska finnas en platsgaranti på SiS. De ungdomar som behöver stöd och hjälp i form av låsta institutioner måste få det.

fredag 7 oktober 2011

Barn till utsatta kvinnor har rätt till förskoleplats

I Stockholms län misshandlades 8000 kvinnor 2010. Kvinnorna som utsätts för ett oacceptabelt lidande väljer ofta att fly från de män som slår. De vänder sig ofta till kvinnojourerna runt om i länet. Inte sällan finns det barn med i bilden. Idag är det ingen självklarhet att barnen får en förskoleplats om de gömmer sig utanför hemkommunen, de går därmed miste om social stimulans och pedagogisk verksamhet.

Nästa vecka kommer Folkpartiets vice ordförande i KSL (kommunförbundet Stockholms län), Elisabeth Gunnars, att ta upp frågan på förbundets styrelsemöte. Förhoppningsvis vill länets alla kommuner ingå ett avtal som garanterar barnen plats i förskola. Det är något som varje kommun har råd att erbjuda men som barnen inte har råd att vara utan.