Kategorier

tisdag 11 oktober 2011

Besök på Eknäs

Idag hade jag förmånen att få besöka SiS-institutionen Eknäs utanför Enköping. Det är en låst institution som har plats för 20 killar mellan 16 och 21 som exempelvis har missbruksproblem, är utåtagerande eller har en psykisk problematik. På Eknäs kan klienterna läsa på såväl grundskole- som gymnasienivå samt institutionen hjälper även till att ordna praktikplatser. Målet är att killarna på sikt ska flytta hem, till öppen verksamhet eller till eget hem.

Eknäs brottas dock med en del problem. De ska ta sig an en tuff målgrupp och hot och våld tillhör vardagen. Samtidigt råder hög personalomsättning och under senare år har de drabbats av nedskärningar. Under drygt 10 års tid har institutionen gått från 80 till 55 anställda.

Kommunerna har idag svårt att finna platser för sina klienter på SiS-hem vilket bl a jag har kritiserat i media. Jag anser att det ska finnas en platsgaranti på SiS. De ungdomar som behöver stöd och hjälp i form av låsta institutioner måste få det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar