Kategorier

fredag 24 maj 2013

Politikerna ska tala direkt med utsatta barn

Idag får politiker höra barnens version om hur de har de via socialsekreterarna. Vi får bra underlag men nyanser försvinner lätt i skriftligt material. Socialnämnden har därför gett socialkontoret i uppdrag att ta fram en modell som möjliggör för barn och ungdomar att tala direkt med politikerna innan beslut fattas om deras framtid. Även de som lämnar socialtjänsten, som flyttar hem eller uppnår myndighetsålder, ska erbjudas ett uppföljningssamtal. Målet är att göra det bättre för respektive barn samt att ta reda på hur vi kan förbättra vårt arbete. Vi kan aldrig ha för mycket dialog.