Kategorier

torsdag 30 juni 2011

Almedalen 2011

På söndag startar årets Almedalsvecka, en politisk höjdpunkt. Jag kommer att delta på fem seminarier. Det första handlar om hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Enligt Hjälpmedelsinstitutet, som anordnar seminariet, är det svårt för personer med psykisk funktionsnedsättning att få hjälpmedel som underlättar deras vardag. Samtalet kommer bl a att föras med hjälpmedelsanvändare, anhöriga och företrädare för Hjälpmedelsinstitutet.

Det andra seminariet, "Mutor - Vem bryr sig?", anordnas av PwC och kommer bl a att handla om hur utspridd korruptionen är i Sverige och vad vi gör för att motverka den. Sverige är idag det fjärde minst korrupta landet i världen. Även om mutor inte anses vara ett stort problem i Sverige så måste frågan tas på allvar.

Ett seminarium ägnas åt att diskutera kostnader kopplade till barn och unga. Frågor vi ställs inför är bl a: Får unga kosta hur mycket som helst samt om vad investerar vi i och vad får vi tillbaka för de utgifter vi har? Jag är övertygad om att det går att agera annorlunda från samhället sida och samtidigt stötta barn och unga i bättre än vi gör idag.

På onsdagen deltar jag i ett seminarium om ensamkommande barn. Idag tar Sverige emot fler barn och unga än vad vi från början beräknat. Vissa kommuner tar ett stort ansvar, andra inte. Frågan är om kommunerna genom lagstiftning ska tvingas ta emot ensamkommande? De barn och unga som kommer till Sverige är en tillgång. De kommer att vara med och bygga upp Sveriges framtid. Det är viktigt att vi inte glömmer det.

Mitt avslutande seminarium handlar om ifall Sverige ska delas in i större regioner. Min åsikt är att vi ska ha regioner. Det skulle skapa bättre förutsättningar för näringslivet och öka sysselsättningen samt samordningen inom kollektivtrafik, trafik och sjukvård skulle underlättas.

Jag hoppas att vi ses i Visby. Om inte vill jag önska er en trevlig sommar!

onsdag 22 juni 2011

SKL säger nej till gårdsförsäljning

SKL (Sveriges kommuner och landsting) säger nej till gårdsförsäljning av vin. Anledningen är att systembolagets monopol försvagas och det finns risk för sämre folkhälsa. Gårdsförsäljning skulle även skapa möjligheter för utländska tillverkare att sälja sina varor i Sverige. I praktiken skulle försäljningen av alkohol tillåtas för fler än de som har gårdar i Sverige. Nu är det viktigt att vi även arbetar för att motverka den olagliga garageförsäljningen. SKL:s pressmeddelande om gårdsförsäljning kan du läsa här.

måndag 20 juni 2011

Öppet brev till migrationsminister Tobias Billström

Lagarna måste ses över för att skydda utsatta kvinnor

Jag ser det som min skyldighet uppmärksamma när lagar får konsekvenser som inte är önskvärda. Min uppfattning är att Sverige ska göra allt för att våld i nära relationer ska minska. Dessvärre motverkas det målet av regeln som säger att ett par där den ena söker uppehållstillstånd på grund av anknytning måste bo tillsammans i minst två år.

I mitten av juni 2011 uppmärksammade flera medier att en kvinna och hennes fem barn, boende i Sollentuna, skulle utvisas till Kongo-Kinshasa. Ett land som de efter många år i Sverige inte har en bristfällig relation till. Anledningen till utvisningen var att kvinnan innan två hade gått lämnat sin man då han ska ha slagit henne och barnen. Socialkontoret erbjöd kvinnan och hennes barn ett annat boende, vilket de accepterade. Att konsekvensen skulle bli att personerna som flydde från slag nu utvisas anser jag är djupt olyckligt. Alla kvinnor som bor i Sverige måste våga anmäla och lämna män som slår, även de som inte är svenska medborgare.

Socialtjänsten har en skyldighet att rycka in när de misstänker att barn far illa. Att deras agerande kan få katastrofala konsekvenser för personerna som omfattas av insatsen är inte rimligt. Kommuninvånare måste kunna utgå från att socialtjänsten kan hjälpa dem. De lagar som nu finns skapar inte den tilltron.

Jag har skrivit till migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson och framfört att jag anser att beslutet om utvisning ska omprövas. Däremot anser jag även att lagarna måste ses över för att ingen kvinna ska hamna i en liknande situation. En del svenska män träffar sina fruar under en resa utomlands. Majoriteten av dessa kvinnor får det självklart bra i Sverige, men det finns undantag. Det finns kvinnor som utsätts för systematiskt våld. Samhället måste hitta ett sätt att hjälpa dessa kvinnor utan att kvinnorna ska behöva oroa sig för konsekvenserna. Samhället ska inge trygghet, inte skräck. Jag utgår ifrån att du har samma uppfattning.

fredag 17 juni 2011

Öppet brev till migrationsverkets generaldirektör

Till migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson

De senaste dagarna har medierna rapporterat att Gisele Landu Luta och hennes fem barn boende i Sollentuna ska utvisas till Kongo-Kinshasa. Anledningen till utvisningsbeslutet är att Gisele valt att lämna sin man som misstänkts ha utövat våld mot henne och barnen. De sociala myndigheterna i Sollentuna kommun, som har starka skäl att tro att kvinnan och barnen varit våldsutsatta, har erbjudit Gisele och barnen annat boende vilket de accepterat. Detta har även framkommit i media. Att konsekvensen av socialtjänstens skyldighet, att ingripa när ett barn är utsatt, blir att Gisele och hennes barn utvisas anser jag inte är acceptabelt.

Totalt blev tiden som Gisele levde tillsammans med den våldsutövande mannan (som inte är biologisk far till barnen) mindre än två år varav migrationsverket fattat beslutet att Gisele ska utvisas till ett land som många av hennes barn inte har någon relation till.

Jag önskar att migrationsverket omprövar beslutet att utvisa Gisele och hennes barn. Jag kommer även att påtala för alliansregeringen att det finns ett starkt behov av att se över vilka konsekvenser deras lagstiftning får.

Med vänliga hälsning

Lennart Gabrielsson (FP)
Kommunalråd och socialnämndens ordförande Sollentuna

Ingen ska straffas för att de lämnar en man som slår

Följande uttalande skickades ut igår:

Flertalet medier har de senaste dagarna rapporterat att en kvinna och hennes barn ska utvisas, detta efter att hon lämnat sin man som misstänkts ha slagit såväl kvinnan som hennes barn. Kvinnan utvisas för att hon lämnar sitt äktenskap för tidigt och hon uppges ha lämnat sin man på inrådan av socialtjänsten i Sollentuna.

Som ordförande för socialnämnden kan jag självklart inte kommentera ett enskilt fall. Jag vill dock tydligt markera att en av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att skydda såväl kvinnor som barn från att utsättas för våld, inte minst våld som utövas av en närstående. Socialtjänstens uppgift är att snarast erbjuda kvinnan möjligheten att bryta ett sådant förhållande. Målen är att kvinnan ska ges möjlighet att fortsätta leva med sina barn. Om inte det är möjligt är det socialtjänstens uppgift och skyldighet att ta över ansvaret för barnen och säkra deras trygghet och säkerhet.

Kvinnan och barnen som uppmärksammats i media har genom socialtjänsten fått annat boende när hon valt att lämna sin man. Min åsikt är att det är orimligt att priset som kvinnan och barnen får betala för att hon valt att lämna en man som slår är utvisning till ett land som barnen har en begränsad relation till.

Jag kommer i morgon att skriva till migrationsverkets generaldirektör och be om en omprövning av detta fall.

onsdag 15 juni 2011

Integrationsministern besökte Sollentuna

Igår besökte integrationsminister Erik Ullenhag Sollentuna. Erik samtalade med socialkontorets introduktionsenhet och Arbetsförmedlingen om etableringsreformen. Etableringsreformen trädde i kraft den 1 december 2010. I och med det flyttades en del ansvar från kommunen till Arbetsförmedlingen samt den nyanlände tillskrivs en lots som ska underlätta vägen till arbete. Under mötet framfördes mycket positiva åsikter om reformen men jag kan även konstatera att det finns en del som kan förbättras.

Erik besökte även muslimska Skolstödscenter där flickor från hela landet bor. Efter skoltid har flickorna möjlighet att utöva och fördjupa sig i sin tro. Bl a diskuterades möjligheten att Skolstödscentrum och kommunens samarbete, bl a mot hedersförtryck, ska stärkas.


På intruduktionsenheten


Hamza Bal berättar om skolstödscentrums verksamhet

torsdag 9 juni 2011

Ökat stöd till frivilligorganisationer

Socialnämnden beslutade i tisdags att öka stödet till frivilligorganisationer med 45 000 kr. 11 föreningar får dela på totalt 1,6 miljoner kronor. Frivilligorganisationerna gör ett ovärderligt arbete och är ett utmärkt komplement till kommunens verksamhet. De föreningar som beviljats mest medel är Sollentuna kvinnojour, tjejjouren Indra, Musketörerna i Sollentuna och X-CONS. Anledningen till att socialnämnden beslutade att överstiga budget med 45 000 kr är att Norrorts brottsofferjour nu tilldelas 65 000 kr, 2010 fick de 20 000 kr.

Läs hela pressmeddelandet här.

onsdag 1 juni 2011

Boende för ensamkommande invigt

Igår hade jag äran att klippa bandet och inviga boendet för ensamkommande ungdomar. Kommunen har tecknat ett avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla 14 platser för de ungdomar som kommer till Sverige. Att ha en bostad är otroligt viktigt för att du ska kunna få struktur på livet och ta dig an de utmaningar som väntar. Jag är glad för att Sollentuna kommun kan erbjuda bostad till de personer som kommer till Sverige i hopp om att starta ett nytt liv.