Kategorier

torsdag 30 juni 2011

Almedalen 2011

På söndag startar årets Almedalsvecka, en politisk höjdpunkt. Jag kommer att delta på fem seminarier. Det första handlar om hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Enligt Hjälpmedelsinstitutet, som anordnar seminariet, är det svårt för personer med psykisk funktionsnedsättning att få hjälpmedel som underlättar deras vardag. Samtalet kommer bl a att föras med hjälpmedelsanvändare, anhöriga och företrädare för Hjälpmedelsinstitutet.

Det andra seminariet, "Mutor - Vem bryr sig?", anordnas av PwC och kommer bl a att handla om hur utspridd korruptionen är i Sverige och vad vi gör för att motverka den. Sverige är idag det fjärde minst korrupta landet i världen. Även om mutor inte anses vara ett stort problem i Sverige så måste frågan tas på allvar.

Ett seminarium ägnas åt att diskutera kostnader kopplade till barn och unga. Frågor vi ställs inför är bl a: Får unga kosta hur mycket som helst samt om vad investerar vi i och vad får vi tillbaka för de utgifter vi har? Jag är övertygad om att det går att agera annorlunda från samhället sida och samtidigt stötta barn och unga i bättre än vi gör idag.

På onsdagen deltar jag i ett seminarium om ensamkommande barn. Idag tar Sverige emot fler barn och unga än vad vi från början beräknat. Vissa kommuner tar ett stort ansvar, andra inte. Frågan är om kommunerna genom lagstiftning ska tvingas ta emot ensamkommande? De barn och unga som kommer till Sverige är en tillgång. De kommer att vara med och bygga upp Sveriges framtid. Det är viktigt att vi inte glömmer det.

Mitt avslutande seminarium handlar om ifall Sverige ska delas in i större regioner. Min åsikt är att vi ska ha regioner. Det skulle skapa bättre förutsättningar för näringslivet och öka sysselsättningen samt samordningen inom kollektivtrafik, trafik och sjukvård skulle underlättas.

Jag hoppas att vi ses i Visby. Om inte vill jag önska er en trevlig sommar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar