Kategorier

onsdag 15 juni 2011

Integrationsministern besökte Sollentuna

Igår besökte integrationsminister Erik Ullenhag Sollentuna. Erik samtalade med socialkontorets introduktionsenhet och Arbetsförmedlingen om etableringsreformen. Etableringsreformen trädde i kraft den 1 december 2010. I och med det flyttades en del ansvar från kommunen till Arbetsförmedlingen samt den nyanlände tillskrivs en lots som ska underlätta vägen till arbete. Under mötet framfördes mycket positiva åsikter om reformen men jag kan även konstatera att det finns en del som kan förbättras.

Erik besökte även muslimska Skolstödscenter där flickor från hela landet bor. Efter skoltid har flickorna möjlighet att utöva och fördjupa sig i sin tro. Bl a diskuterades möjligheten att Skolstödscentrum och kommunens samarbete, bl a mot hedersförtryck, ska stärkas.


På intruduktionsenheten


Hamza Bal berättar om skolstödscentrums verksamhet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar