Kategorier

måndag 20 juni 2011

Öppet brev till migrationsminister Tobias Billström

Lagarna måste ses över för att skydda utsatta kvinnor

Jag ser det som min skyldighet uppmärksamma när lagar får konsekvenser som inte är önskvärda. Min uppfattning är att Sverige ska göra allt för att våld i nära relationer ska minska. Dessvärre motverkas det målet av regeln som säger att ett par där den ena söker uppehållstillstånd på grund av anknytning måste bo tillsammans i minst två år.

I mitten av juni 2011 uppmärksammade flera medier att en kvinna och hennes fem barn, boende i Sollentuna, skulle utvisas till Kongo-Kinshasa. Ett land som de efter många år i Sverige inte har en bristfällig relation till. Anledningen till utvisningen var att kvinnan innan två hade gått lämnat sin man då han ska ha slagit henne och barnen. Socialkontoret erbjöd kvinnan och hennes barn ett annat boende, vilket de accepterade. Att konsekvensen skulle bli att personerna som flydde från slag nu utvisas anser jag är djupt olyckligt. Alla kvinnor som bor i Sverige måste våga anmäla och lämna män som slår, även de som inte är svenska medborgare.

Socialtjänsten har en skyldighet att rycka in när de misstänker att barn far illa. Att deras agerande kan få katastrofala konsekvenser för personerna som omfattas av insatsen är inte rimligt. Kommuninvånare måste kunna utgå från att socialtjänsten kan hjälpa dem. De lagar som nu finns skapar inte den tilltron.

Jag har skrivit till migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson och framfört att jag anser att beslutet om utvisning ska omprövas. Däremot anser jag även att lagarna måste ses över för att ingen kvinna ska hamna i en liknande situation. En del svenska män träffar sina fruar under en resa utomlands. Majoriteten av dessa kvinnor får det självklart bra i Sverige, men det finns undantag. Det finns kvinnor som utsätts för systematiskt våld. Samhället måste hitta ett sätt att hjälpa dessa kvinnor utan att kvinnorna ska behöva oroa sig för konsekvenserna. Samhället ska inge trygghet, inte skräck. Jag utgår ifrån att du har samma uppfattning.

2 kommentarer:

 1. Bra jobbat Lennart!

  Du håller den liberala fanan högt. Ett tips i dina påtryckningar nu. Migrationsverket har redan möjlighet att bortse från att anknytningen har upphört när det är fråga om att förlänga ett uppehållstillstånd.

  Enligt 5 kap. 16 § tredje stycket 2 så får man bevilja fortsatt uppehållstillstånd om förhållandet har upphört på grund av förhållandet har upphört grund av att "utlänningen, eller utlänningens barn, utsatts för våld eller för annan allvarlig kränkning av sin frihet eller frid".

  Nu vet ju inte jag hur MV har motiverat sitt beslut. Men om det bara är så, som man får intrycket av i ABCs reportage, att MV har utvisat på grund av att anknytningen (förhållandet) har upphört så har Migrationsverket gjort fel.

  Lycka till!

  SvaraRadera
 2. Hej Benny! Tack för din kommentar. Det som försvårar ärendet är att det inte finns någon fällande dom som styrker att våld förekommit.

  Vi får hoppas att Migrationsverket finner att det finns anledning att ompröva sitt beslut och att regeringen ser över lagen.

  /Lennart

  SvaraRadera