Kategorier

onsdag 20 juni 2012

Sommar


Idag var jag på Åkerbos sommarfest. Det bjöds på äppelpaj i deras soldränkta trädgård. Åkerbo är kommunens korttidsboende. Boendet, som har nolltolerans mot droger, erbjuder de boende stöd samt hjälper dem att finna en mer permanent bostad.

Festen besöktes av flertalet frivilligorganisationer som på ett utmärkt sätt bidrar till att komplettera kommunens verksamheter. Musketörerna (bilden), som bl a stöttar personer som har problem med droger, berättade om sin verksamhet. Musketörerna har exempelvis tagit fram en bok i vilken barn till missbrukare berättar om sina upplevelser.
Musketörerna berättar som sin verksamhet
Jag önskar er alla en riktigt härlig midsommar och trevlig sommar!

fredag 15 juni 2012

Eriksbergsskolans framtid

Det har sedan en tid stått klart att Eriksbergsskolan i Helenelund måste byggas om. Lokalerna är slitna och håller inte tillräckligt god standard. Efter att ha studerat fem olika platser för nybyggnation av skolan fastnade kommunstyrelsen för Näckan. Alliansrepresentanter har därefter träffat såväl personal och föräldrar som allmänhet. Boende kring Näckan har varit kritiska, vilket inte är ovanligt när förändringar ska ske i ett närområde. Alliansen anser att det är viktigt att vi än tydligare klargör vilken plats som är bäst. Av den anledningen ska en fördjupad studie göras. Fokus ska läggas på den plats där Eriksbergsskolan ligger idag samt Näckan. Ärendet kommer att få hög prioritet då det är angeläget att elever och personal på Eriksbergsskolan inom kort får en ny och förbättrad arbetsmiljö.