Kategorier

tisdag 20 december 2011

Männen måste genomgå behandling

Statsminister Fredrik Reinfeldt uppmärksammade i sitt jultal mäns våld mot kvinnor, vilket självfallet är mycket bra. Han presenterar flera förslag på åtgärder men få inkluderar gärningsmännen. Endast skärpta straff nämns.

40 procent av de kvinnor som polisanmäler parrelaterat våld tvingas göra en ny anmälan inom fyra år. Det har ingen betydelse om mannen är dömts till fängelse, fått besöksförbud eller om kvinnan utrustats med larm. Jag anser att samhället måste fokusera mer på att männen ska genomgå behandling. Idag genomgår endast 1500 män någon form av behandling för sin våldsproblematik. Detta är att jämföra med att 75 000 till 100 000 kvinnor misshandlas. Inte ens de som dömts måste genomgå behandling. Det är djupt beklagligt.

Min förhoppning är att socialnämnden i Sollentuna efter årsskiftet fattar beslut om att alla män som socialtjänsten kommer i kontakt med som misstänkts ha utövat våld mot en närstående kvinna ska erbjudas behandling. Om han tackar nej till behandling ska han motivera varför. Förhoppningsvis får det fler att genomgå behandling men om inte så vet vi åtminstone varför de inte gör det.

fredag 16 december 2011

Ungdomsavtal aktuella i Sollentuna

Sollentuna kommun ska se över möjligheten att införa ungdomsavtal, detta efter initiativ från Folkpartiet. Ungdomsavtalen ska vara avsedda för personer upp till 25 år och ta hänsyn till ungas särskilda situation, ge dem möjlighet att få värdefull erfarenhet och handledning och en fot in på arbetsmarknaden. Lönen ska vara minst 75 procent av lägstalönerna i riksavtalen. Kommunledningen ska nu, bland annat i samtal med facken, se över om det är möjligt att införa ungdomsavtal inom vissa yrkesgrupper.

När beslut skulle fattas om ungdomsavtalen valde socialdemokraterna att yrka avslag till förslaget. Det är beklagligt att socialdemokraterna inte vill söka nya vägar för att underlätta för ungdomar att få arbete. Deras avslagsyrkande kan inte tolkas på annat sätt än att de är nöjda med dagens höga ungdomsarbetslöshet.

onsdag 14 december 2011

Historiskt beslut i socialnämnden

Igår fattade socialnämnden i Sollentuna beslut om att familjehem och placerade barn som tillsammans når uttalade mål ska ha rätt till ytterliggare ersättning om max 10 000 kronor. Pengarna ska gå till aktiviteter som kommer såväl familjen som barnet till del. Vi hoppas att detta, tillsammans med andra insatser, förbättrar för de barn som samhället har tagit över ansvaret för.

Sollentuna kommun - Barns framgångar ska belönas - Mynewsdesk

måndag 12 december 2011

Unga ska ha jobb

Idag publicerar Aftonbladet en artikel i vilken jag, Nina Larsson och Adam Cwejman skriver om hur unga ska få plats på arbetsmarknaden. Folkpartiet anser bl a att lägre ingångslöner kan vara ett sätt för unga att få jobb. Läs hela artikeln här.

onsdag 7 december 2011

Fortsatt stöd efter vårdnadsöverflyttning

Socialkontoret i Sollentuna verkställer nu socialnämndens beslut om att det praktiska stödet ska kvarstå efter en vårdnadsöverflyttning. Det får aldrig vara så att en familj väljer att inte göra en vårdnadsöverflyttning för att de inte får tillräckligt med stöd. Det förlorar barnet på. Läs hela pressmeddelandet här.