Kategorier

tisdag 22 maj 2012

Med de rödgrönas förslag försvinner cirka 30 jobb i Sollentuna


Oppositionen har sagt att de vill dubblera arbetsgivaravgiften för unga. Om de rödgrönas politik blir verklighet skulle detta medföra att kostnaderna för kommunerna skulle öka med ungefär 2,8 miljarder – enbart under 2013.

För Sollentuna skulle oppositionens förslag innebära en förlust på 11 miljoner kronor. Det är pengar som skulle kunna finansiera exempelvis cirka 30 gymnasielärare, 22 socialsekreterare, 25 sjuksköterskor eller ett 30-tal vårdbiträden.

Oppositionens förslag skulle vara ett hårt slag mot alla unga som behöver ett jobb. Om vi hoppas på att minska arbetslösheten bland unga måste det vara enkelt och billigt att anställa en ung person. Det verkar inte bättre än att de rödgröna vill minska efterfrågan på ungdomsjobb.

lördag 19 maj 2012

Partervåld bör bli ett tolfte folkhälsomål

Idag skriver jag och partikollegan Jonas Andersson på SvD Brännpunkt att våld i nära relationer bör bli ett tolfte folkhälsomål. Bl a måste fler genomgå behandling för sin våldsproblematik. Årligen utsätts mellan 75 000 och 100 000 kvinnor för partnerrelaterat våld. Endast 1500 män genomgår behandling.

tisdag 15 maj 2012

Slutar som kommunalråd vid årssiftet


Efter 24 år som kommunalråd i Sollentuna har jag beslutat att lämna posten vid årsskiftet. Jag har varit kommunalråd under lång tid. Nu börjar planerna inför valrörelsen 2014 och jag ska inte vara kommunalråd eller gruppledare efter valet. Folkpartiet måste ges möjlighet att ta fram en ny ledning som ska visa upp sig för Sollentunaborna.

Jag kommer att fortsätta som ordförande i socialnämnden och sitta kvar som ledamot i kommunfullmäktige samt blir kvar som 1e vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting fram till valet 2014. Jag kommer även att sitta kvar i Folkpartiets partiledning och partistyrelse.


fredag 4 maj 2012

Sollentuna kräver ändring av socialtjänstlagen


Socialnämnden har beslutat att uppvakta regeringen för att kräva ändring av socialtjänstlagen 4:4. Anledningen är att vi anser att motprestation ska kunna krävas av bidragstagare om den bidrar till att personen i fråga får jobb. Idag kan vi inte kräva prestationer av personer över 25 år vilket minskar möjligheten att klienterna blir självförsörjande. Socialdemokraterna och vänsterpartiet motsatta sig att skrivelsen skulle skickas.


Sollentuna kommun fick nyligen en dom mot sig i Förvaltningsrätten efter att vi skickat en bidragstagare till kommunens Arbetscenter. Detta trots att åtgärden bidrog till att personen i fråga fick en anställning efter det att han visat att han kunde sköta arbetet och ingå i den sociala gemenskapen.