Kategorier

onsdag 14 november 2012

Sollentunas medborgare är nöjda med verksamheten

Sveriges kommuner och landting (SKL) lanserar idag en rapport om lokalpolitiken i Stockholms län. Rapporten visar bland annat vad medborgarna anser om kommunen och dess verksamheter. Resultatet baseras på de medborgarundersökningar som 22 av länets 26 kommuner har låtit genomföra med hjälp av Statistiska centralbyrån.

Sollentunaborna är nöjda med sin kommun. De anser att det är en bra kommun att bo och leva i, att kommunen sköter sina verksamheter och att de har insyn och inflytande över de beslut som fattas. Sollentuna ligger även i topp när invånarna tillfrågas huruvida politikerna lyssnar till deras åsikter samt på frågan om politikerna jobbar för kommunens bästa. Vi kan fortfarande bli bättre men vi har ett bra utgångsläge.

Rapporten finner du här.

fredag 9 november 2012

Missing people

Igår eftermiddag kom nyheten att 9-åriga Anna från Göteborg varit försvunnen sedan morgonen. Skolan hade inte noterat att flickan saknades vilket är anmärkningsvärt i sig. Annas föräldrar kontaktade själva frivilligorganisationen Missing people som hjälper till att söka efter försvunna personer. Under polisleding deltog cirka 500 personer i sökandet efter Anna. Tidigt på fredagsmorgonen så hittades Anna. Hon var då i sällskap med en ung man som försökte gömma henne under stora kläder. Anna är nu i tryggt förvar och mannen är anhållen misstänkt för människorov. Missing people har hjälp till vid flertalet försvinnanden. Det är imponerande att se hur snabbt de kan samla frivilliga, de gör en otrolig insats för samhället och inte minst de anhöriga.