Kategorier

onsdag 14 november 2012

Sollentunas medborgare är nöjda med verksamheten

Sveriges kommuner och landting (SKL) lanserar idag en rapport om lokalpolitiken i Stockholms län. Rapporten visar bland annat vad medborgarna anser om kommunen och dess verksamheter. Resultatet baseras på de medborgarundersökningar som 22 av länets 26 kommuner har låtit genomföra med hjälp av Statistiska centralbyrån.

Sollentunaborna är nöjda med sin kommun. De anser att det är en bra kommun att bo och leva i, att kommunen sköter sina verksamheter och att de har insyn och inflytande över de beslut som fattas. Sollentuna ligger även i topp när invånarna tillfrågas huruvida politikerna lyssnar till deras åsikter samt på frågan om politikerna jobbar för kommunens bästa. Vi kan fortfarande bli bättre men vi har ett bra utgångsläge.

Rapporten finner du här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar