Kategorier

fredag 27 mars 2009

Gröndalsskolan på gång
Så var det dags att köra grävmaskin igen. Denna gång för att starta återuppbyggnaden av Gröndalsskolan i Rotebro. Den tidigare skolan är riven och nu ska en ny upp som rymmer ca 180 elever och 46 miljoner kronor i insatsen. Ny skola, ny gymnastikhall och ny skolgård. Nu går Gröndalsskolans elever i baracker placerade på Gillboskolans fotbollsplan. Nästa höst får eleverna starta sin undervisning i Gröndalsskolan. Att vara kommunalråd och köra grävmaskin och bidra till bra undervisningslokaler är inte så tokigt.

måndag 23 mars 2009

Äldrerådet

Äldrerådet är en sammanslutning av alla pensionärsorganisationer i Sollentuna.
Jag har nyss varit på ett sammanträde med Sollentunas äldreråd. Ett antal pensionärer har gjort en mycket bra skriftlig redovisning av hur de ser på äldreomsorgen i Sollentuna. Det var en mycket imponerande beskrivning som inte hade till uppgift att kritisera utan beskriva hur vi tillsammans kan göra den ännu bättre. Det här är ett inslag av hur engagemang och ideella krafter tillsammans med kommunen kan skapa mervärden. Men man slås också av hur många av äldrerådets medlemmar som skulle ha kunnat jobba många år till och fortsatt att ge mycket energi och klokskap genom den erfarenhet de besitter.

Kommun anmäld till TV-programmet Lyxfällan


En invånare i Bengtsfors, tror jag det var, har anmält kommunen till programmet Lyxfällan. Kommunen har gjort för dåliga affärer och förlorat mycket pengar. De behöver nu sanera sin ekonomi. Kan Lyxfällan vara till hjälp?
Intressant om de åtar sig uppdraget. Fler kommuner kommer att anmäla sig om så blir fallet. Men om man vill vara lite mer seriös så måste nog många för att inte säga alla kommuner nu snabbstarta en diskussion om vad som måste vara i en budget.

fredag 20 mars 2009

Studieresa


Sitter idag på Sveriges Kommuner och Landstings styrelsemöte och får information från USA:s ambassad inför en studieresa till Seattle och San Francisco tiden 29 mars till den 4 april. Det är sjukvård och miljöfrågor som främst står på dagordningen. Kalifornien är en plats som kommit mycket långt när det gäller att ställa krav på miljöåtgärder vilket jag ser fram emot att få se och lära mig mer om.

tisdag 17 mars 2009

Tjejjouren


Många unga, särskilt tjejer och flickor, mår dåligt. Ett antal blir utsatta för våld och några blir utsatta för våldtäkt. Det är ingen munter bild som målas upp där jag sitter och lyssnar till Zandra från Sollentuna tjejjour Indra. Hon jobbar tillsammans med 20 tjejer som engagerat sig ideellt för att hjälpa och ge stöd till andra unga tjejer och flickor som behöver det. Tjejjouren har funnits i ungefär ett år och vänder sig till tjejer som behöver någon att prata med, någon som lyssnar och finns där som en medsyster, inte som ett professionellt samtalsstöd. De möter tjejer utifrån deras egna förutsättningar och behov. De gör ett fantastiskt jobb som jag är imponerad över och när Zandra pratat färdigt är jag inte lika dyster. Många får hjälp och stöd genom tjejjouren och vill du vara med och bidra sätt då in 200 kronor på bankgiro: 390-0099 och mejla ditt namn och hemkommun till foreningenindra@hotmail.com. Även killar kan både bli medlemmar och bidra med pengar.

torsdag 12 mars 2009

Utfrågning i Finansutskottet


Idag har jag utfrågats av riksdagens finansutskott. Det handlade om kommunernas och landstingens ekonomi. Det är allvarligt var mitt budskap. För bakom varje krona och öre i prognoserna finns människor som behöver våra tjänster. Vi kan inte ha fler barn i barngrupperna på förskolan eller färre lärare i skolan. Många äldre har som enda kontakt med omvärlden ett besöka av våra medarbetare. Man har inte all tid i värden när man behöver en gråstarr eller höftoperation. Man får aldrig glömma detta när man beslutar om tillskott eller inte till kommuner och landsting var mitt budskap.
Generella tillskott vad gäller statsbidragen och förändringar av balanskravet var andra råd från mig till utskottet. När näringslivet får problem kan det offentliga fylla igen efterfrågan. Det är god politik. För den som är nyfiken kan man se allt via
http://www.riksdagen.se/templates/R_ExternalPage____3383.aspx?op=anf&anf=1110903120066086512

tisdag 10 mars 2009

Kalmar län

Sitter nu på landstinget i Kalmar och får information från deras landstingsledning. Ett imponerande arbete för att öka tillgängligheten i länet med bland annat patientsäkerhet m.m. Ett sympatiskt drag är att när man besöker en akutmottagning så ser man på en infotavla hur många personer som är före och beräknad väntetid.
Med vanlig vardagsrationalisering har landstinget ökat sin effektivitet högst väsentligt. Annars är deras och Kalmar kommuns situation samma som vår. Vi behöver besked från regeringen om pengar i vårproppen. Vi vet att det kommer pengar men inte hur mycket och inte heller om de är generella eller märkta.
I kväll skall jag på middag hos landshövdingen.
Det är alltid lärorikt att komma utanför Sollentuna och få höra vilket sätt man också kan se och utföra kommunal verksamhet på.

måndag 9 mars 2009

Polishämtning av läkare och dom mot 15-årig polisskämtare hotar rättssystemets anseende

Polisen hämtar en läkare på jobbet med dramatiska följder för henne och andra på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Polisen anmäler en 15-åring som kallat dem grisar – men hårdare ord från poliser i Malmö och Rosengård har ännu inte ansetts åtalbart. Jag är orolig över hur rättssystemets anseende påverkas. Jag undrar nu hur vår länspolismästare Carin Götblad ser på dessa frågor. Delar hon min oro? Tycker hon att polishämtningen var berättigad? Är det rimligt att läkaren har suttit inlåst i en vecka innan nyckelvittnet hörs? Och är det verkligen rätt prioritering av rättsväsendets resurser att anmäla, åtala och döma en 15-åring för att han grymtat och kallat ett par poliser grisar? Om länspolismästaren delar min oro vill jag gärna ha förslag och en diskussion kring hur vi ska förebygga liknande situationer, prioritera rättsväsendets begränsade resurser bättre, och värna vårt anseende bland den allmänhet som polisen och rättsväsendet är satta att skydda.

onsdag 4 mars 2009

Använd din rösträtt i EU-valet den 7 juni!

Idag har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat, på mitt och folkpartiets förslag, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram idéer och förslag till insatser i syfte att få fler att använda sin rösträtt i EU-valet den 7 juni. Det känns bra inte minst för att Sollentuna kommuns invånare är bland de mest EU-positiva invånarna i landet. Valdeltagandet är större än i nästan alla andra kommuner och gällande omröstningen för medlemskap i unionen liksom till Sveriges inträde i valutaunionen EURON var en övervägande majoritet positiva. Utan att överdriva kan man säga att 60 procent av verksamheten i kommuner och landsting påverkas av den reglering och finansiering som sker i Bryssel. Under de år vi varit medlemmar har EU:s beslut sakta men säkert ändrat en hel del förutsättningar. Ser man tio år framåt så kommer dessa förändringar att fortsätta. Ett fredligt Europa ser vi som den europeiska unionens viktigaste uppgift. Man glömmer lätt att de två världskrig vi haft båda har startat i Europa. Miljöarbetet, kriminalitet, konkurrensfrågor är andra viktiga uppgifter för EU. Trots detta så ligger valdeltagande på en för låg nivå. Ett annat viktigt skäl är att förhindra att ett lågt valdeltagande ger partier som inte har alla människors lika värde som utgångspunkt i samhällsbyggnaden blir överrepresenterade i valet.

Två nya snickare

Vi har sedan en tid två egna snickare anställda i kommunen. Jag kan lova att det var ett klokt beslut. När någon av kommunens verksamheter behöver hjälp med en skada eller annat så ringer man fastighetsenheten och om det är viktigt så kan det åtgärdas samma dag. Det är en annan hastighet än tidigare och, säger man, billigare. Tidigare behövde vi gå via den upphandlade entreprenören även vid mindre jobb. Det kunde ta tid. Jag tror att det är klokt att fortsätta upphandla tjänster men vi behöver också kunna förfoga direkt över en del tjänster. Detta är ett sådant fall. Ni må tro att de blir bra mottagna och de som är ansvariga för våra verksamheter kan ägna sig åt annat än jaga hantverkare.

Minus 100 miljoner kronor

Sedan augusti har skatteunderlaget minskat med ca 100 miljoner för Sollentuna kommun. Ett så snabbt fall har jag aldrig tidigare upplevt. Och vi vet ännu inte om botten är nådd. Det innebär att de budgetdirektiv alliansen i dag har lagt till styrelser och nämnder för 2010 blir samma summa pengar som i år. Går det att behålla välfärden med en så kraftig inbromsning? Ja, man måste trots detta komma ihåg att vi fortfarande har 2700 miljoner att bedriva verksamhet för. Nu behövs två saker. Hårda nypor gällande det vi säger ja till. Men framförallt att hålla hårt på våra liberala värderingar. I tider där vi inte kan göra allt med skattepengar som invånarna önskar måste vi först se till så de mest utsatta får hjälp och att vi fortsätter bygga för framtiden. Det kommer en tid efter den ekonomiska kris vi nu genomlever. Tiden ska användas för att vara rustade när efterfrågan kommer igen och jag tänker främst på utbildning.

Vår utgångspunkt är ändå bättre än många andra kommuners. Vi har vågat säga nej till allt det "goda" socialdemokraterna och oppositionen önskat vi skulle lägga pengar på d vs dansbanor, rekreationsparker, inomhusbandybanor, nya utomhusbad och mycket annat. Vi har inga lån och två stabila kommunal bolag.

Nu ska styrelser och nämnder under våren ta fram konsekvenserna av dessa budgetdirektiv. Sedan är det i slutändan upp till alliansens majoritet att göra prioriteringar och avvägningar vilket kommer att ske efter sommaren.

Något av det roligaste jag vet

Idag har jag kört grävmaskin. Det är roligt och man blir som en pojke på nytt som det heter i sången. Men det roligaste är när man får ta ett skoptag för att starta ett nytt LSS-boende. Det är ett boende för åtta ungdomar med särskilda funktionshinder som det kallas. Underbara ungdomar som var inbjudna till detta tillfälle. De får på så sätt följa sitt ”eget” hus från början och det är mycket uppskattat. De får nu ett eget boende och är omkring 23-25 år. Tillsammans med lite personalstöd kommer de ut och kan också ägna sig åt daglig verksamhet som arbete. Deras föräldrar vet att de får det bra och en ny utveckling med ett nytt liv mer likt ditt och mitt. Det är sådana här stunder man känner störst glädje över att vara politiker.