Kategorier

onsdag 4 mars 2009

Använd din rösträtt i EU-valet den 7 juni!

Idag har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat, på mitt och folkpartiets förslag, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram idéer och förslag till insatser i syfte att få fler att använda sin rösträtt i EU-valet den 7 juni. Det känns bra inte minst för att Sollentuna kommuns invånare är bland de mest EU-positiva invånarna i landet. Valdeltagandet är större än i nästan alla andra kommuner och gällande omröstningen för medlemskap i unionen liksom till Sveriges inträde i valutaunionen EURON var en övervägande majoritet positiva. Utan att överdriva kan man säga att 60 procent av verksamheten i kommuner och landsting påverkas av den reglering och finansiering som sker i Bryssel. Under de år vi varit medlemmar har EU:s beslut sakta men säkert ändrat en hel del förutsättningar. Ser man tio år framåt så kommer dessa förändringar att fortsätta. Ett fredligt Europa ser vi som den europeiska unionens viktigaste uppgift. Man glömmer lätt att de två världskrig vi haft båda har startat i Europa. Miljöarbetet, kriminalitet, konkurrensfrågor är andra viktiga uppgifter för EU. Trots detta så ligger valdeltagande på en för låg nivå. Ett annat viktigt skäl är att förhindra att ett lågt valdeltagande ger partier som inte har alla människors lika värde som utgångspunkt i samhällsbyggnaden blir överrepresenterade i valet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar