Kategorier

måndag 23 mars 2009

Äldrerådet

Äldrerådet är en sammanslutning av alla pensionärsorganisationer i Sollentuna.
Jag har nyss varit på ett sammanträde med Sollentunas äldreråd. Ett antal pensionärer har gjort en mycket bra skriftlig redovisning av hur de ser på äldreomsorgen i Sollentuna. Det var en mycket imponerande beskrivning som inte hade till uppgift att kritisera utan beskriva hur vi tillsammans kan göra den ännu bättre. Det här är ett inslag av hur engagemang och ideella krafter tillsammans med kommunen kan skapa mervärden. Men man slås också av hur många av äldrerådets medlemmar som skulle ha kunnat jobba många år till och fortsatt att ge mycket energi och klokskap genom den erfarenhet de besitter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar