Kategorier

lördag 8 mars 2014

FP vill lagstifta om omvänd kommunarrest

För ett år sedan presentarede jag tillsammans med bland annat partikollegan tillika jämställdhetsminister Maria Arnholm förslaget att Sollentuna ska vara en av tre kommuner som ska vara först ut med att införa omvänd kommunarrest. Efter att ha sett över frågan visar det sig att dagens lag inte möjliggör införandet av omvänd kommunarrest. Idag har Jan Björklund, på partiets riksmöte, meddelat att Folkpartiet kräver att lagen ses över och att omvänd kommunarrest på sikt blir verklighet i alla Sveriges kommuner.

Med omvänd kommunarrest menas att en person som dömts för våld i nära relation ska vara den som tvingas lämna sitt hem och att polisen med hjälp av fotboja ska bevaka så att personen inte kommer tillbaka till sin hemkommun.  En person ska även kunna förses med fotboja om han eller hon bryter not ett kontaktförbud. Det ska aldrig vara den som har utsatts för våld som tvingas fly utan det ska vara förövaren som får betala för det som han/hon har utsatt den de säger sig älska för.

Självfallet är även det förebyggande arbetet viktigt. Målet ska vara att det första slaget aldrig faller. Men när så är fallet så ska samhällets uppgift vara att skydda den utsatta. För folkpartiet är våld i nära relation en prioriterad fråga och vi anser att problemet måste tas på allvar. Mer än var tredje kvinna har någon gång utsatts för våld eller hot om våld i en parrelation. Varje år utsätts mellan 75 000 och 100 000 kvinnor för parrelaterat våld. 20 kvinnor dör till följd av våldet. Detta är oacceptabelt. Folkpartiet vill att de elva nationella övergripande folkhälsoområdena ska utökas med ett tolfte gällande våld i nära relationer. Det är hög tid att samhället ser hur stort problemet är och mer intensivt arbetar för att lösa det.

måndag 10 februari 2014

Placerade barn ska ges ökade möjligheter att tala med politikerIdag har jag skickat ut följande pressmeddelande:

Politiker fattar beslut om utsatta barns framtid. Det är en svår uppgift. Därför har socialnämnden i Sollentuna fattat beslut om att erbjuda placerade barn att tala med de politiker som beslutar om deras framtid.

-Socialsekreterarna ger oss bra material som ligger till grund för de beslut vi fattar men det skrivna ordet är inte lika starkt som ett personligt möte och det skapar ett ökat tolkningsutrymme. Vi vill erbjuda de barn och unga som påverkas av våra beslut en bättre möjlighet att kontakta oss, säger Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i socialnämnden.

Redan idag är politikerna tillgängliga för de som vill kontakta dem men genom att ge alla placerade barn ett vykort där socialnämndens ordförande välkomnar en dialog så är förhoppningen att fler vill tala med politikerna.

Socialnämnden beslutade även att införa ett ungdomsråd. Ungdomsrådet ska bestå av placerade ungdomar som ska få träffa politiker och berätta om sina erfarenheter och synpunkter.

-Om vi ska förbättra för de barn som samhället har ansvar för så måste vi lyssna på de som har erfarenhet av de insatser som vi beslutar om. Endast om vi lyssnar på barnen så kan vi bli bättre, avslutar Lennart Gabrielsson (FP).