Kategorier

lördag 8 mars 2014

FP vill lagstifta om omvänd kommunarrest

För ett år sedan presentarede jag tillsammans med bland annat partikollegan tillika jämställdhetsminister Maria Arnholm förslaget att Sollentuna ska vara en av tre kommuner som ska vara först ut med att införa omvänd kommunarrest. Efter att ha sett över frågan visar det sig att dagens lag inte möjliggör införandet av omvänd kommunarrest. Idag har Jan Björklund, på partiets riksmöte, meddelat att Folkpartiet kräver att lagen ses över och att omvänd kommunarrest på sikt blir verklighet i alla Sveriges kommuner.

Med omvänd kommunarrest menas att en person som dömts för våld i nära relation ska vara den som tvingas lämna sitt hem och att polisen med hjälp av fotboja ska bevaka så att personen inte kommer tillbaka till sin hemkommun.  En person ska även kunna förses med fotboja om han eller hon bryter not ett kontaktförbud. Det ska aldrig vara den som har utsatts för våld som tvingas fly utan det ska vara förövaren som får betala för det som han/hon har utsatt den de säger sig älska för.

Självfallet är även det förebyggande arbetet viktigt. Målet ska vara att det första slaget aldrig faller. Men när så är fallet så ska samhällets uppgift vara att skydda den utsatta. För folkpartiet är våld i nära relation en prioriterad fråga och vi anser att problemet måste tas på allvar. Mer än var tredje kvinna har någon gång utsatts för våld eller hot om våld i en parrelation. Varje år utsätts mellan 75 000 och 100 000 kvinnor för parrelaterat våld. 20 kvinnor dör till följd av våldet. Detta är oacceptabelt. Folkpartiet vill att de elva nationella övergripande folkhälsoområdena ska utökas med ett tolfte gällande våld i nära relationer. Det är hög tid att samhället ser hur stort problemet är och mer intensivt arbetar för att lösa det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar