Kategorier

tisdag 21 september 2010

Liberalismen fortsatt stark i Sollentuna

Enligt det preliminära valresultatet får Folkpartiet i Sollentuna 11,3 procent av rösterna. Där med är vi även fortsättningsvis det tredje största partiet i fullmäktige och gapet till Socialdemokraterna minskar. Med en stark allians kan vi försäkra att alla människors lika värde även denna mandatperiod kommer att vara en utgångspunkt i det politiska arbetet.

torsdag 16 september 2010

Sollentuna har full behovstäckning av förskoleplatser

Jag förvånas av att se socialdemokraternas nya affischer. Affischer formade som små flickor är uppsatta utmed vägarna i kommunen. I handen håller flickorna ett papper där det står ”Jag står hör för att jag inte fått en dagisplats”.

Påståendet är gravt felaktigt då samtliga barn i Sollentuna får en förskoleplats inom tiden för förskolegarantin. Det finns dessutom ca 100 lediga förskoleplatser i kommunen. Det måste vara affischer som sossarna fått över från någon annan kommun.

Det betyder inte att vi inte anser det behövs mer resurser till förskolan och vi avsätter ytterligare många miljoner för att höja kvalitén inom förskolan. Socialdemokraterna borde skicka tillbaka affischerna till de kommuner de troligen var ämnade för.

måndag 13 september 2010

Nejsägarna Sollentunapartiet

Det är något underligt över Sollentunas lokalparti, Sollentunapartiet. De söker i varje valrörelse efter en fråga som de helst ensamma kan säga nej till. Oftast har det varit i en fråga där vi andra vill bygga bostäder till bl a våra ungdomar.

För några valrörelser sedan sa de nej till först Häggviksleden, sedan till Norrortsleden. De skulle rasera och förstöra stora delar av kommunen inte minst i Häggvik. Nu några år senare hör jag inga kritiska ord om varken Häggviksleden eller Norrortsleden. Tvärt om de är en välsignelse för framkomlighet för både bilar och bussar och har påtagligt ökat trafiksäkerheten utefter Frestavägen.

Sedan har de sagt nej till att bygga Silverdal som idag är ett populärt bostadsområde. I förra valrörelsen var de mycket negativa till att det skulle byggas ett rättscenter i Sollentuna centrum. Det fanns ingen hejd på hur eländigt det skulle bli. Kriminella skulle enligt Sollentunapartiet dras till domstolsbyggnaden och häktet och otryggheten skulle öka dramatiskt. Idag kan vi konstatera att satsningen var lyckad och tryggheten har ökat, inte försämrats!

I denna valrörelse har man liksom tidigare ensamrätt på att säga nej till att bygga bostäder kring Väsjön. Det ska rasera kommunens ekonomi, vi skall skövla sportfältet och en motorväg skall gå genom Edsberg. Resultatet kommer att bli som i de fall Sollentunapartiet tidigare sagt nej till – med andra ord riktigt bra!

Sollentunapartiets politik är densamma det är bara föremålet som varierar!

lördag 11 september 2010

Sollentuna prioriterar skolan

Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, skriver idag på SvD:s Brännpunkt att hon anser att kommunerna ska satsa sina överskott på skolan och lärarna. Jag är benägen att hålla med. Den satsningen är nödvändig för att våra barn ska få bra undervisning och kunna uppnå sina drömmar.

Sollentuna kommun, har på grund av en ansvarasfull ekonomisk politik samt generösa bidrag från alliansregeringen nu möjlighet att satsa 16 miljoner kronor extra på att höja lärarlönerna. På så sätt kan vi behålla våra duktiga och engagerade lärare och samtidigt konkurrera med andra kommuner vid nyanställningar.

Utöver satsningen på lärarlönerna investerar kommunen stora pengar i att bygga om och förbättra kommunens skolor. Det är viktigt att våra elever och lärare har en god arbetsmiljö.

onsdag 8 september 2010

Maten ska lagas på våra äldreboenden

Idag presenterade jag följande pressmeddelande tillsammans med Folkpartiets ledamot i vård- och omsorgsnämnden, Anna-Lena Johansson:

Äldres mat ska lagas på plats!


-Var maten som våra äldre äter tillagas kan inte överlåtas åt marknaden att bestämma. Politiken måste vara tydlig – maten ska lagas på våra äldreboenden, uttalar Lennart Gabrielsson (FP), kommunalråd och Anna Lena Johansson (FP), ledamot i vård och omsorgsnämnden.

Folkpartiet anser att maten i så stor utsträckning som möjligt skall tillagas lokalt. Skall det bli verklighet måste politiken ställa detta krav på våra äldreboenden. Folkpartiet är beredda att arbeta för att skapa förutsättningar för lokalt tillagad mat genom att bygga om och till köken på våra boenden. Det är där maten ska lagas, den ska inte levereras dit i matlådor.

-Matupplevelsen är viktig. Att känna doften av mat, att få önska sin favoriträtt och umgås över en välsmaklig måltid är otroligt viktigt. Måltiden skapar även social samvaro och minskar ensamheten säger Lennart Gabrielsson och Anna-Lena Johansson.

Den lokalt tillagade maten blir inte dyrare, tvärtom kan kostnaderna minska. Det krävs dock investeringar för att bygga om våra kök. Dessa ombyggnader kommer Folkpartiet att kräva i såväl plan- och fastighetsutskottet som i vård- och omsorgsnämnden. I de äldreboenden som planeras i framtiden kommer tillagningskök att inkluderas.

tisdag 7 september 2010

Debatt om Sollentunas framtid


Igår var det debatt om Sollentunas framtid. Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige deltog. Jag framförde bland annat följande:

Folkpartiet anser att framtiden börjar i klassrummet. Kunskap är grundläggande för att alla individer ska kunna ges likvärdiga förutsättningar. Skall man få ett jobb i konkurrens med andra länders ungdomar måste man vara kompetent. Därför är skolan och lärarna så viktiga för våra ungdomar.

Majoriteten i Sollentuna har gjort stora satsningar på ungdomars fritid. Men även de som byggt upp Sverige och Sollentuna, våra äldre, skall ha bra bostäder, god mat, få frisk luft minst en gång per dag samt rätt att bo tillsammans med sin respektive livet ut. Vi vill även stärka demensvården genom att bl a anställa en demenssjuksköterska. Detta i ett Sollentuna där man kan välja olika boendeformer som t ex trygghetsboende.

Har vi råd med detta. Ja, genom att Alliansregeringen klarar utmaningen att få fler i jobb och att vi i Sollentuna liksom regeringen har en välskött ekonomi. På grund av detta har vi nu möjlighet att satsa ytterligare 16 miljoner på höjda lärarlöner och ca 70 miljoner på att skapa bättre skolmiljöer.

Sist men inte minst; jämställdheten kan bli bättre och ett socialliberalt parti är en garant för att människor som någon gång behöver stöd och hjälp att återkomma till jobb och eget liv skall veta att den hjälpen skall man ha rätt till.

Mycket av debatten handlade om bostadsbyggandet i kommunen. Alliansen har planer klara för byggande av 3000 bostäder. De kan börja byggas omgående. Vi bygger via Sollentunahem 700 hyreslägenheter inom de närmaste åren, vi vill omvandla fd Sollentuna sjukhus till bostäder och Folkpartiet säger inte nej till fortsatta ombildningar.

Folkpartiet ser möjligheterna i Sollentuna och vill bygga vidare på en trivsam kommun med bibehållen bra miljö.

måndag 6 september 2010

Samråd om aktuella EU-frågor

Jag företrädde Sveriges kommuner och landsting (SKL) på ett möte i fredags med Amelie von Zweigbergk, Birgitta Olsson statssekreterare, Peter Horneth, Tobias Krantz statssekreterare och Göran Hägglund, Maud Olofssons statssekreterare.

Samrådet handlade om viktiga EU frågor, t ex; miljöutmaningen, jämställdhet, forskningsanslagen, utbildningsnivån i EU och den sociala sammanhållningen. Som alla inser var detta ett mycket intressant möte. Sverige ligger långt fram vad gäller klimatmål inte bara inom trafikområdet utan även genom ombyggnad av miljonprogrammen, fjärrvärme och forskning. Min uppfattning är att vi borde kunna sälja svensk kunskap bättre.

Nästan alla de mål som finns i ett program som kallas EU 2020 har stor bäring på hur vi gör ute i våra kommuner. Därför finns ett stort intresse från regeringens sida att lyssna och låta oss lokalpolitiker var delaktiga och dela med oss av den kompetens vi har.

Just nu handlar det mesta om att vinna valet. Men det kommer ett politiskt liv också efter valdagen. Regeringen har stora ambitioner att lägga Sverige i framkant för framtidsfrågor - då skall vi från kommuner och regioner vara med.

40 miljoner högre skatt i Sollentuna med en rödgrön regering

Om de rödgröna vinner valet den 19 september kommer skattenotan för Sollentunaborna att öka med 40 miljoner kronor. Den socialdemokratiskt ledda oppositionen vill införa en ”skatt på förmögna” som totalt ska inbringa 4 miljarder kronor till staten. Det är ännu inte klart hur ”skatt på förmögna” ska se ut men mycket tyder på att beskattningen på fastigheter kommer att öka avsevärt. Folkpartiet vill inte straffa de som bor i en villa, en villa som de har betalat av under lång tid eller bott i hela livet.

Folkpartiet anser att samtliga ska ha minst hälften kvar i plånboken efter skatt. Vi vill dessutom som enda parti avskaffa värnskatten. Folkpartiet vill uppmuntra till utbildning, arbete och entreprenörskap, utan drivkraft stannar Sverige.

torsdag 2 september 2010

Sollentuna storsatsar på lärarna

Alliansen i Sollentuna har under många år fört en ansvarsfull ekonomisk politik. Detta i kombination med alliansregeringens satsningar på jobb i den kommunala sektorn har lyckats väl. Sollentuna kommun har därför möjlighet att göra omfattande satsningar för att ytterligare förstärka kvaliteten i våra verksamheter.

2011 gör vi en extra och omfattande satsning på högre lärarlöner, men vi förstärker även lönen för personalen inom alla verksamheter. Totalt omfattar satsningen 16 miljoner kronor.

För att våra barn ska få en bra start i livet måste de ha bra lärare i skolan. Vi är övertygade om att storsatsningen på lärarlönerna ökar kvaliteten på våra skolor och att det kommer barnen till del. Det bidrar även till att höja statusen på läraryrket, vilket är otroligt viktigt.

Debatt om Sollentunas äldrepolitik


Jag deltog idag i en debatt om äldrepolitiken i Sollentuna. Här är mitt inledningsanförande:

Att leva livet hela livet är ett uttryck Barbro Westerholm myntat. Må bra hela livet kan man också säga. Det betyder inte att man enbart tänker på sig själv utan för att välbefinnandet skall infinna sig måste man tro på att barn och barnbarn har det bra på förskolan och skolan. I Sollentuna har vi bra förskolor och skolan ger en bra start för våra ungdomar.

Bra mår man om man känner sig trygg på gator och torg. Bra mår man om man vet att sjukvården fungerar. Bra mår man om man tror att vi kan bemästra de miljöhot vi står inför.

Men självklart skall vi bygga vårdboenden med hög kvalitet för våra äldre, vilket vi gör i Sollentuna. Vi ersätter också äldreboenden som inte håller de krav vi anser äldre har rätt till.

För Folkpartiets del är parboendegaranti en självklarhet om man önskar. Vi är också beredda att stärka demensvården i Sollentuna
Maten skall lagas på plats vilket vi nu skapar möjligheter till. Frisk luft en gång per dag är ett rimligt krav! Handikappsanpassning och fler servicelinjer ökar tillgängligheten och bidrar till att minska ensamheten. För att man skall man kunna planera sitt äldreboende själv byggs det också trygghetsbonden.

Folkpartiet ser till varje individs förutsättningar, avsett ålder. Det är lätt att tro att alla äldre skall ha det på ett visst sätt. Det tror vi inte på! Hela Folkpartiets politik bygger på varje enskilds individs lika värde och förutsättningar och att man som politiker skall behandla andra som man själv skulle vilja bli behandlad.

onsdag 1 september 2010

Nyamko Sabuni besökte Sollentuna

Igår minglade vår integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni med Sollentunas väljare. Under strålande sol redogjorde hon för Folkpartiets politik.

Radioinslag om Sollentuna sjukhus

Igår fick vi höra att kristdemokraternas landstingspolitiker Stig Nyman ville göra fd Sollentuna sjukhus till ett rehabiliteringssjukhus. Det visade sig snabbt att detta inte var förankrat hos allianskollegorna i landstingshuset och Locums VD meddelade samma dag att sjukhuset fortfarande är ute till försäljning. Därmed är det ännu aktuellt att bygga om Sollentuna sjukhus till bostäder.

Sollentuna sjukhus har inte varit sjukhus sedan många år. De landstingsdrivna verksamheter som finns där idag anser jag kan finnas kvar, om landstinget så önskar, även om bostadsbygget blir verklighet.

Här kan ni läsa Radio Stockholms artikel samt höra deras radioinslag om KD:s utspel och mina åsikter.