Kategorier

torsdag 2 september 2010

Debatt om Sollentunas äldrepolitik


Jag deltog idag i en debatt om äldrepolitiken i Sollentuna. Här är mitt inledningsanförande:

Att leva livet hela livet är ett uttryck Barbro Westerholm myntat. Må bra hela livet kan man också säga. Det betyder inte att man enbart tänker på sig själv utan för att välbefinnandet skall infinna sig måste man tro på att barn och barnbarn har det bra på förskolan och skolan. I Sollentuna har vi bra förskolor och skolan ger en bra start för våra ungdomar.

Bra mår man om man känner sig trygg på gator och torg. Bra mår man om man vet att sjukvården fungerar. Bra mår man om man tror att vi kan bemästra de miljöhot vi står inför.

Men självklart skall vi bygga vårdboenden med hög kvalitet för våra äldre, vilket vi gör i Sollentuna. Vi ersätter också äldreboenden som inte håller de krav vi anser äldre har rätt till.

För Folkpartiets del är parboendegaranti en självklarhet om man önskar. Vi är också beredda att stärka demensvården i Sollentuna
Maten skall lagas på plats vilket vi nu skapar möjligheter till. Frisk luft en gång per dag är ett rimligt krav! Handikappsanpassning och fler servicelinjer ökar tillgängligheten och bidrar till att minska ensamheten. För att man skall man kunna planera sitt äldreboende själv byggs det också trygghetsbonden.

Folkpartiet ser till varje individs förutsättningar, avsett ålder. Det är lätt att tro att alla äldre skall ha det på ett visst sätt. Det tror vi inte på! Hela Folkpartiets politik bygger på varje enskilds individs lika värde och förutsättningar och att man som politiker skall behandla andra som man själv skulle vilja bli behandlad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar