Kategorier

tisdag 7 september 2010

Debatt om Sollentunas framtid


Igår var det debatt om Sollentunas framtid. Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige deltog. Jag framförde bland annat följande:

Folkpartiet anser att framtiden börjar i klassrummet. Kunskap är grundläggande för att alla individer ska kunna ges likvärdiga förutsättningar. Skall man få ett jobb i konkurrens med andra länders ungdomar måste man vara kompetent. Därför är skolan och lärarna så viktiga för våra ungdomar.

Majoriteten i Sollentuna har gjort stora satsningar på ungdomars fritid. Men även de som byggt upp Sverige och Sollentuna, våra äldre, skall ha bra bostäder, god mat, få frisk luft minst en gång per dag samt rätt att bo tillsammans med sin respektive livet ut. Vi vill även stärka demensvården genom att bl a anställa en demenssjuksköterska. Detta i ett Sollentuna där man kan välja olika boendeformer som t ex trygghetsboende.

Har vi råd med detta. Ja, genom att Alliansregeringen klarar utmaningen att få fler i jobb och att vi i Sollentuna liksom regeringen har en välskött ekonomi. På grund av detta har vi nu möjlighet att satsa ytterligare 16 miljoner på höjda lärarlöner och ca 70 miljoner på att skapa bättre skolmiljöer.

Sist men inte minst; jämställdheten kan bli bättre och ett socialliberalt parti är en garant för att människor som någon gång behöver stöd och hjälp att återkomma till jobb och eget liv skall veta att den hjälpen skall man ha rätt till.

Mycket av debatten handlade om bostadsbyggandet i kommunen. Alliansen har planer klara för byggande av 3000 bostäder. De kan börja byggas omgående. Vi bygger via Sollentunahem 700 hyreslägenheter inom de närmaste åren, vi vill omvandla fd Sollentuna sjukhus till bostäder och Folkpartiet säger inte nej till fortsatta ombildningar.

Folkpartiet ser möjligheterna i Sollentuna och vill bygga vidare på en trivsam kommun med bibehållen bra miljö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar