Kategorier

måndag 6 september 2010

Samråd om aktuella EU-frågor

Jag företrädde Sveriges kommuner och landsting (SKL) på ett möte i fredags med Amelie von Zweigbergk, Birgitta Olsson statssekreterare, Peter Horneth, Tobias Krantz statssekreterare och Göran Hägglund, Maud Olofssons statssekreterare.

Samrådet handlade om viktiga EU frågor, t ex; miljöutmaningen, jämställdhet, forskningsanslagen, utbildningsnivån i EU och den sociala sammanhållningen. Som alla inser var detta ett mycket intressant möte. Sverige ligger långt fram vad gäller klimatmål inte bara inom trafikområdet utan även genom ombyggnad av miljonprogrammen, fjärrvärme och forskning. Min uppfattning är att vi borde kunna sälja svensk kunskap bättre.

Nästan alla de mål som finns i ett program som kallas EU 2020 har stor bäring på hur vi gör ute i våra kommuner. Därför finns ett stort intresse från regeringens sida att lyssna och låta oss lokalpolitiker var delaktiga och dela med oss av den kompetens vi har.

Just nu handlar det mesta om att vinna valet. Men det kommer ett politiskt liv också efter valdagen. Regeringen har stora ambitioner att lägga Sverige i framkant för framtidsfrågor - då skall vi från kommuner och regioner vara med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar