Kategorier

torsdag 2 september 2010

Sollentuna storsatsar på lärarna

Alliansen i Sollentuna har under många år fört en ansvarsfull ekonomisk politik. Detta i kombination med alliansregeringens satsningar på jobb i den kommunala sektorn har lyckats väl. Sollentuna kommun har därför möjlighet att göra omfattande satsningar för att ytterligare förstärka kvaliteten i våra verksamheter.

2011 gör vi en extra och omfattande satsning på högre lärarlöner, men vi förstärker även lönen för personalen inom alla verksamheter. Totalt omfattar satsningen 16 miljoner kronor.

För att våra barn ska få en bra start i livet måste de ha bra lärare i skolan. Vi är övertygade om att storsatsningen på lärarlönerna ökar kvaliteten på våra skolor och att det kommer barnen till del. Det bidrar även till att höja statusen på läraryrket, vilket är otroligt viktigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar