Kategorier

onsdag 25 januari 2012

De som slår ska genomgå behanling

Socialnämnden i Sollentuna gav igår socialchefen i uppdrag att ta fram rutiner för hur kontoret ska bemöta och uppmana personer som misstänkts ha utövat våld mot en närstående att genomgå behandling. Fler måste genomgå behandling om slagen ska upphöra. Läs hela pressmeddelandet på kommunens hemsida.

måndag 9 januari 2012

Polisens uppgift är att ta fram fakta om kvarlämnad pojke

I helgen lämnades en 10-årig pojke ensam i kylan, iklädd endast ett matchställ. Anledningen till att han blev ensam kvar var att hans pappa ansåg att han presterat så dåligt i en innebandymatch att han lika gärna kunde gå till hemmet i Stockholmsområdet.

Idag råder det oklarheter kring vem pojken och pappan är. Det är polisens skyldighet att ta fram de fakta som behövs.

På frågan om det är kriminellt att överge ett barn på 10 år utan ytterkläder och kräva att han ska gå flera mil anser jag att svaret är ja, det bryter mot socialtjänstlagen där föräldrarnas ansvar tydligt framgår. Om detta är en sann historia så måste de sociala myndigheterna omgående utreda hur pojkens vardag ser ut även när han inte spelar innebandy. Troligen behöver pojkens omvårdnad säkras.

Om det inte är en sann historia är det lika viktigt att få fram den uppgiften. Socialtjänsten kan inte utreda och agera om man inte får del av personuppgifter. Polisens uppgift är, enligt min mening,
att utreda och få fram de fakta som behövs för vidare ställningstagande.