Kategorier

tisdag 31 augusti 2010

Respektlöst mot väljarna att inte fullfölja sina uppdrag

De senaste dagarna har vi kunnat läsa i tidningarna om riksdagsledamöter som sitter på dubbla stolar. Enligt DN sitter trettio procent av riksdagsledamöterna sitter samtidig i kommun- eller landstingsfullmäktige. Av dem har mer än var tredje missat mer än hälften av de lokala sammanträdena. Jag efterlyser ökat ansvarstagande från politikerna!

Att ställa upp och kandidera i kommunalvalen och säga sig företräda invånarna och sedan inte närvara vid sammanträdena är ett svek mot väljarna. Lokala frågor sköter man inte från riksdagen det gör man på plats i kommunerna.

Det är självklart ett medvetet agerande från politikerna att låna ut sitt namn till en valsedel. Samtidigt är det beklagligt att de lokala partiföreningarna inte tror på sina egna kandidaters dragningskraft utan måste locka med toppnamn.

Skilda valdagar är ett sätt att förhindra detta samt det skulle ge den lokala debatten större utrymme.

Två omklädningsrum har renoverats

I våras beslutade plan- och fastighetsutskottet att påskynda renovering av skolornas omklädningsrum. Vi hade då fått berättigad kritik på hur en del av kommunens omklädningsrum såg ut. Nu är Helenelundsskolans och Rotebroskolans omklädningsrum klara vilket underlättar för elever och personal. Härnäst ska Edsbergsskolans omklädningsrum få en ansiktslyftning och till nästa sommar har turen kommit till Runan, Norrvikens skola, Sollentunavallen och Häggviksskolan.

Jag tycker att det är viktigt att våra ungdomar möts av snygga och fräscha omklädningsrum efter att de motionerat. Ingen ska avstå från att röra på sig för att de inte trivs med omklädnings- och duschrum.

torsdag 26 augusti 2010

Rösta för förbirten den 19 september

I dagens DN kan vi läsa att 74 procent av Stockholmarna vill att Förbifart Stockholms byggs. En majoritet av samtliga riksdagspartiers väljare är för bygget. Förbifarten skulle inte enbart bidra till kortare bilresor i Stockholmsregionen utan även till att luften i många centralorter blir renare och en del av kollektivtrafiken via buss blir bättre. Nu är frågan till väljarna: Ska vi vänta med att fatta beslut om förbifarten till 2012 som de rödgröna partierna vill eller ska vi fatta beslut om Stockholms framtid redan den 19 september? Jag röstar den 19 september. Förbifarten behövs för att den ekonomiska tillväxten i Stockholm inte ska hämmas. Stockholm är Sveriges huvudstad- här ska vi inte hämma utvecklingen.

tisdag 24 augusti 2010

Arenan Satelliten nominerad till arkitektpris

Jag gläds över att arenan Satelliten har nominerats i World Architectural Festivals tävling, i kategorin sport. Utnämningen sker i november i Barcelona. Det är kul att Satelliten, som Sollentuna kommun satsade stort på när den byggdes, nu får internationell uppmärksamhet.

Vi ser möjligheterna i Sollentuna

Nu är valrörelsen i full gång. Det är den roligaste tiden att vara politiker! Människor är mer intresserade av politik och nyfikna på hur vi vill bygga vidare på ett bra Sollentuna.

Folkpartiet har varit med och styrt Sollentuna under många år. Vi har genomfört många bra reformer och framför allt förbättrat valfriheten för Sollentunaborna. Ett samhälle måste dock alltid fortsätta att utvecklas och vi möts ständigt av nya utmaningar. Folkpartiet är ett hungrigt parti som ser nya och fler möjligheter att förbättra och underlätta vardagen för Sollentunaborna.

Folkpartiets politik bygger på att människor skall kunna göra egna val i vardagen med hög kvalitet inom kärnverksamheterna som förskola, skola och äldreomsorg. Vi arbetar även för att det ska vara lättare att få sitt första jobb och vi ser det som en av våra viktigaste uppgifter att stötta de som har en tuff tid i livet.

Vi styr en av Sveriges mest välskötta kommuner vad gäller ekonomi och kvalitet och vi vill fortsätta ta ansvar för Sollentuna!


I går startade vi slutspurten i valrörelsen med att Erik Ullenhag, partisekreterare och riksdagskandidat, besökte Sollentuna. Det känns som vi har vinden i ryggen i den här valrörelsen det ger ännu mer energi!

onsdag 18 augusti 2010

Sollentuna bäst i Stockholm

Dagens samhälle publicerar idag en undersökning från SCB där Sollentuna rankas som den 7e bästa kommunen i Sverige när det gäller ekonomiskt resultat. Sollentuna hamnar högst av alla Stockholmskommuner. Av de 15 högst rankade kommunerna har vi även lägst kommunalskatt.

I Sollentuna hushåller majoriteten med varje skattekrona vilket gör att vi har en god och stabil ekonomi. Detta gör att vi även i fortsättningen kan behålla skatten på en låg nivå och ändå ha pengar kvar till framtida investeringar.

Släng ut mannen utan bidrag – låt kvinnan bo kvar

Det är bättre slänga ut mannen än att ge flyttbidrag till kvinnan. Därför kan omvänd kommunarrest behövas som kan förbjuda mannen att befinns sig i samma kommun som kvinnan.

Det är något konstigt över hur vi ser på misshandlade kvinnor. Den som blir hotad och misshandlad skall fly den gemensamma bostaden. Den som slår och hotar får bo kvar. I vilken annan situation skulle vi tillåta detta?

Nu vill centern ge flyttbidrag till misshandlade kvinnor för att de ska ha råd att flytta. Enligt min mening är det bättre att kvinnan får det skydd samhället har skyldighet att ge så att hon kan bo kvar i sitt hem. Det är istället mannen som begår brottet som ska tvingas flytta.

Det kan också vara befogat att ge mannen omvänd kommunarrest för att öka kvinnas rätt till rörelsefrihet och trygghet.

tisdag 17 augusti 2010

Bostäder planeras i Sollentuna sjukhus

Landstinget planerar att sälja Sollentuna sjukhus vilket skapar möjlighet för ytterliggare bostäder i centrala Sollentuna. Kommunen kommer att prioritera arbetet med att ändra detaljplanen när privata eller andra intressenter som vill ta sig an utmaning att köpa och omvandla sjukhuset. Det finns potential för attraktiva bostäder med utblick över Edsviken och i ett centralt läge nära vårt nya centrum.

måndag 16 augusti 2010

Utbyggnad under ansvar

Sollentuna fortsätter att växa nu är vi 63 999 Sollentunabor enligt den senaste redovisningen från SCB. Vi bor i ca 26000 lägenheter fördelade på 52% i flerbostadshus och 48% i småhus. Upplåtelseformen är uppskattningsvis 33% hyresrätter, 27% bostadsrätter och 40 % ägarrätter. Det är en bra mix som ger stor valfrihet.

I debatten kan man lätt tro att hyresrätten är utsåld i Sollentuna. Som synes är det inte så. Sollentunahem bygger dessutom fler hyresrätter och omvandlas Sollentuna sjukhus till bostäder blir det säker ännu fler hyresrätter.

Vi vill bygga vidare på ett Sollentuna med fortsatt valfrihet, tuffa miljökrav och där vi tänker efter före om hur vi vill ha vår kommun.

Idag är ca en tredjedel bostäder och verksamheter, en tredjedel grönområden en tredjedel vatten. När vi bygger ut Sollentuna är det en bild vi vill bibehålla och det anser jag att vi har lyckats med. Att i dialog med invånarna fortsätta på den vägen är Folkpartiets politik.

torsdag 12 augusti 2010

Det här är en bra skitfråga

Nästa vecka börjar vårt eget reningsverk att producera biogas som de sedan ska sälja till SL. Råvaran till biogasen levererar du varje gång du spolar på toa. Toalettavfallet rötas och omvandlas till biogas som säljs till SL.

Biogasframställningen bidrar även till att vi får renare vatten i Norrvikensjön. Just nu arbetas med att förbättra vattenkvalitén i Vallentunasjön som ingår i samma vattenrensningssystem som Norrvikensjön. Bland annat fiskas drygt 10 ton fisk upp. Den fisken skickas liksom toalettavfallet vidare till Käppala för rötning för att sedan bli till biogas. Tänk på det nästa gång du åker buss med SL. Kraften kommer från toan och fisken. Fina fisken kan man säga!

onsdag 11 augusti 2010

Vi bygger ett attraktivt Sollentuna

Idag gick jag runt i centrala Sollentuna tillsammans med kommunens stadsarkitekt. Vi tittade dels på den nya centrumanläggningen, på den pågående nyproduktionen längs Sollentunavägen, byggnationen av torget, uppfräschningen av Malmvägen och satsningen på det nya rättscentrum.


Under hösten kommer Tureberg torg att byggas. Torget kommer att bli en attraktiv mötesplats för Sollentunaborna. Redan fredag nästa vecka, klockan 12.00 den 20 augusti, öppnar Folkpartiets valstuga där. Välkommen!


Såväl bostadsrätter som hyreslägenheter byggs nu längs Sollentunavägen. Husen kommer bidra till att vi får en levande stadsgata.


Sollentuna kommun genomför just nu en satsning för en renare och mer trivsam kommun. I denna satsning ingår bland annat nya papperskorgar som förhoppningsvis ska bidra till att mindre skräp hamnar på marken.

Välkommen till valrörelsen!

Efter några veckors uppladdning drar nu valrörelsen igång. Valrörelsen kan beskrivas som mötet mellan invånarna och de som söker uppdraget att under de kommande fyra åren få förmånen att före delas talan – politikerna!

Folkpartiet rivstartar och du kan nu beskåda Folkpartiets toppkandidater på affischpelare runt om i kommunen. Med raka budskap förmedlar vi vad vi anser är den rätta vägen för Sverige. Bland annat anser vi att lärlingsjobb är ett bra sätt för ungdomar att få in foten på arbetsmarknaden, att svenska språket är vägen till integration och att kärnkraft behövs för klimatets skull.


Europaparlamentarikern Marit Paulsen hälsar välkommen vid Sollentuna centrum.