Kategorier

måndag 16 augusti 2010

Utbyggnad under ansvar

Sollentuna fortsätter att växa nu är vi 63 999 Sollentunabor enligt den senaste redovisningen från SCB. Vi bor i ca 26000 lägenheter fördelade på 52% i flerbostadshus och 48% i småhus. Upplåtelseformen är uppskattningsvis 33% hyresrätter, 27% bostadsrätter och 40 % ägarrätter. Det är en bra mix som ger stor valfrihet.

I debatten kan man lätt tro att hyresrätten är utsåld i Sollentuna. Som synes är det inte så. Sollentunahem bygger dessutom fler hyresrätter och omvandlas Sollentuna sjukhus till bostäder blir det säker ännu fler hyresrätter.

Vi vill bygga vidare på ett Sollentuna med fortsatt valfrihet, tuffa miljökrav och där vi tänker efter före om hur vi vill ha vår kommun.

Idag är ca en tredjedel bostäder och verksamheter, en tredjedel grönområden en tredjedel vatten. När vi bygger ut Sollentuna är det en bild vi vill bibehålla och det anser jag att vi har lyckats med. Att i dialog med invånarna fortsätta på den vägen är Folkpartiets politik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar