Kategorier

torsdag 26 augusti 2010

Rösta för förbirten den 19 september

I dagens DN kan vi läsa att 74 procent av Stockholmarna vill att Förbifart Stockholms byggs. En majoritet av samtliga riksdagspartiers väljare är för bygget. Förbifarten skulle inte enbart bidra till kortare bilresor i Stockholmsregionen utan även till att luften i många centralorter blir renare och en del av kollektivtrafiken via buss blir bättre. Nu är frågan till väljarna: Ska vi vänta med att fatta beslut om förbifarten till 2012 som de rödgröna partierna vill eller ska vi fatta beslut om Stockholms framtid redan den 19 september? Jag röstar den 19 september. Förbifarten behövs för att den ekonomiska tillväxten i Stockholm inte ska hämmas. Stockholm är Sveriges huvudstad- här ska vi inte hämma utvecklingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar