Kategorier

fredag 29 maj 2009

Låt Sollentuna bli Eurokommun

Den gemensamma valutan i Europa har nu fungerat i 10 år. I höstas under den akuta finanskrisen samlades euroländerna och fattade flera kraftfulla och viktiga beslut som dämpade det akuta krisförloppet. Euron har enligt nya opinionsundersökningar idag fler anhängare än tidigare. På Arlanda flygplats, där 55 internationella flygbolag opererar och 17 miljoner resenärer passerar varje år, finns 550 företag och 16000 anställa. Vilket också påverkar Sollentuna kommun i internationella kontakter och kommunikationer, där euron ingår som en viktig del. Mot den bakgrunden vore det naturligt att etablera Sollentuna som eurokommun. Folkpartiet föreslår att Sollentuna tar en ledande position inom Stockholmsregionen och etablerar sig som eurokommun vilket skulle innebära att euron kan användas parallellt med kronan där det är praktiskt möjligt - t ex i hotell, restauranger, butiker, taxi - och att euron finns i alla bankomater. Även möjligheten att få lön, betala hyra och andra avgifter i euro bör också kunna utvecklas. Avgörande är givetvis hur handeln, näringslivet, turistnäringen och bankerna ställer sig till förslaget. Euro som parallell valuta i en lågkonjunktur skulle vara en värdefull stimulans för företagen och besöksnäringen i Sollentuna kommun och även som serviceåtgärd innebära fördelar för kommuninvånarna.

Rastfaddrar


I onsdags fick jag äran att vara reseledare för våra rastfaddrar i kommunen. Vi gjorde en bussresa på 5 timmar genom stora delar av kommunen. Jag fick då berätta om vad som sker och vilka planer som finns framöver. Det var självklart Sollentuna Centrum i vid mening, Silverdal, Kvarnskogen, Edsbergs C Väsjön och Häggvikområdet som var målen. Trots att alla var gamla Sollentunabor var det nya platser för många. Tänk vilka vanemänniskor vi alla är. Vi går på våra redan upptrampade stigar och lämnar sällan dessa. Ett tips till läsarna: Gör ett besök i den egna kommunen genom att t ex titta på nya bostadsområden, gå strandpromenader utefter Edsviken och Norrviken. Eller besök något av våra naturreservat. Det är en upplevelse kan jag lova. Man ser då också vilken vacker kommun vi lever i inte minst nu när allt står i blom.

onsdag 20 maj 2009

Sollentuna är en del av Europa!


Liksom de flesta andra upplever jag ibland att EU-samarbetet är avlägset och abstrakt, men jag vet att besluten i EU i hög grad påverkar till exempel vår miljö, skolmaten och hur våra hus byggs och en massa andra små och stora saker i din och min vardag. Detta gör att vi ständigt blir påminda om EU och dess betydelse. Idag kom det en opinionsmätning som visar att Folkpartiet med det resultatet behåller två mandat. Då har valrörelsen just tagit fart. Jan Björklund var mycket bra i partiledardebatten i TV i söndags. Marit gör ett mycket starkt intryck på väljarna. Vi har efter Marit ett mycket kompetent lag av kandidater. Vi kan få än bättre valsiffror än vad opinionsmätningarna just nu visar. Det är upp till oss att nu se till så folk röstar.

Jag vill att Sverige representeras av någon som tror på EU och tror på mer samarbete över nationsgränserna.

 Mer samarbete - för miljöns skull
 Bekämpa den organiserade brottsligheten
 Värna den fria rörligheten

Ta en Folkpartisedel redan idag för nu börjar förtidsröstningen!

måndag 18 maj 2009

Senaste fullmäktige


Det var inget bra fullmäktige vi genomförde senast. Två beslutsärenden och några få interpellationer tog fyra timmar. Det är varken ett rimligt sätt att använda tiden på eller ett rimligt sätt att hantera demokratin på. Att hitta många vill kandidera till fullmäktige när det ser ut såhär kan bli svårt. Vi måste skärpa oss om vi inte själva ska ta död på den lokala demokratin.

torsdag 14 maj 2009

EU - den viktigaste miljöaktören


Det finns ett antal frågor som är gränsöverskridande och som endast kan lösas i en större gemenskap än den som finns inom Sverige. Miljön är en sådan fråga.
Ta till exempel Norrvikensjön som Sollentuna kommun kan bestämma sig för att rena men om inget görs angående Vallentunasjön så är det bortkastade pengar eftersom Norrvikensjön och Vallentunasjön är sammanlänkade. Det är likadant med Mälaren som är regionens stora färskvattentäkt. Den måste vi ta ett större grepp om eftersom den påverkas av omkringliggande sjöar och vattendrag. Försvaret av färskvattenreservoaren Mälaren måste ske på många fronter. Det är källan som måste angripas när det gäller rening av sjöar och vatten (som med så mycket annat) eftersom de inte känner av varken några kommungränser eller nationsgränser och det är därför EU:s övergripande arbete är så viktigt. När EU agerar i t ex dessa angelägna miljöfrågor får det så mycket större positiva konsekvenser än om vi inte samarbetar. Det är därför det är så viktigt att de som Sverige skickar till Europaparlamentet har en positiv syn på samarbete. Röstar man på Folkpartiets kandidater kan man vara säker på att skicka någon som vill samarbeta vilket är en förutsättning för att uppnå resultat. Skickar Sverige någon som egentligen säger att EU-arbetet är inte så viktigt så är framgångsfaktorn mycket liten.
Ta inte den risken. Ta en Folkpartisedel!

onsdag 13 maj 2009

Nu blir det tufft i kommuner och landsting

Sveriges kommuner och landstings (SKL) ekonomirapport som presenterades i dag är ingen munter läsning. Det kommer enligt SKL att fattas ca 13 miljarder kronor de kommande två åren. Tre miljarder kronor tror man att underskottet blir i år.
Det problematiska är att efterfrågan på ”våra” tjänster inte minskar under ekonomiskt svåra tider utan ökar och blir än viktigare. Utbetalningarna till försörjningsstödet växer med ca 3,5 miljarder kronor de närmaste åren.

Nu måste verksamheterna ses över, personal kanske sägas upp, några måste höja skatten och andra kan använda överskott från de goda åren.
Jag utgår från att staten noga följer vad som sker i kommuner och landsting. SKL kommer självklart att bidra med den information staten behöver för att kunna fatta de beslut som krävs angående vad som behöver göras.

fredag 8 maj 2009

Mäns våld mot kvinnor

Idag har jag hållit ett inledningsanförande på ett seminarium där Sveriges Kommuner och Landsting presenterade en aktuell kartläggning av medlemmarnas arbete mot kvinnovåld. Det våld som män i nära relationer utsätter kvinnor för är skrämmande och dessvärre mer utbrett än man kan tro. Det är glädjande är att kommuner och landsting idag prioriterar och gör mer för slagna kvinnor och barn än tidigare. Det negativa är att det kommer in ännu fler polisanmälningar från kvinnor. 54 polisanmälningar per dygn är snittet på misshandel där gärningsmannen är känd. Det är sanslöst och att det får ske i det tysta! Brott mot besöksförbud ökar vad vi kan se via rapporter från brottsförebyggande rådet och 3803 överträdelser rapporterades in förra året. Det är mer än 10 överträdelser per dag. Det är inte mycket till trygghet samhället erbjuder slagna kvinnor. När ska riksdagen ge kvinnor rätt till sin egen frihet och begränsa männens?