Kategorier

fredag 29 maj 2009

Låt Sollentuna bli Eurokommun

Den gemensamma valutan i Europa har nu fungerat i 10 år. I höstas under den akuta finanskrisen samlades euroländerna och fattade flera kraftfulla och viktiga beslut som dämpade det akuta krisförloppet. Euron har enligt nya opinionsundersökningar idag fler anhängare än tidigare. På Arlanda flygplats, där 55 internationella flygbolag opererar och 17 miljoner resenärer passerar varje år, finns 550 företag och 16000 anställa. Vilket också påverkar Sollentuna kommun i internationella kontakter och kommunikationer, där euron ingår som en viktig del. Mot den bakgrunden vore det naturligt att etablera Sollentuna som eurokommun. Folkpartiet föreslår att Sollentuna tar en ledande position inom Stockholmsregionen och etablerar sig som eurokommun vilket skulle innebära att euron kan användas parallellt med kronan där det är praktiskt möjligt - t ex i hotell, restauranger, butiker, taxi - och att euron finns i alla bankomater. Även möjligheten att få lön, betala hyra och andra avgifter i euro bör också kunna utvecklas. Avgörande är givetvis hur handeln, näringslivet, turistnäringen och bankerna ställer sig till förslaget. Euro som parallell valuta i en lågkonjunktur skulle vara en värdefull stimulans för företagen och besöksnäringen i Sollentuna kommun och även som serviceåtgärd innebära fördelar för kommuninvånarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar