Kategorier

torsdag 14 maj 2009

EU - den viktigaste miljöaktören


Det finns ett antal frågor som är gränsöverskridande och som endast kan lösas i en större gemenskap än den som finns inom Sverige. Miljön är en sådan fråga.
Ta till exempel Norrvikensjön som Sollentuna kommun kan bestämma sig för att rena men om inget görs angående Vallentunasjön så är det bortkastade pengar eftersom Norrvikensjön och Vallentunasjön är sammanlänkade. Det är likadant med Mälaren som är regionens stora färskvattentäkt. Den måste vi ta ett större grepp om eftersom den påverkas av omkringliggande sjöar och vattendrag. Försvaret av färskvattenreservoaren Mälaren måste ske på många fronter. Det är källan som måste angripas när det gäller rening av sjöar och vatten (som med så mycket annat) eftersom de inte känner av varken några kommungränser eller nationsgränser och det är därför EU:s övergripande arbete är så viktigt. När EU agerar i t ex dessa angelägna miljöfrågor får det så mycket större positiva konsekvenser än om vi inte samarbetar. Det är därför det är så viktigt att de som Sverige skickar till Europaparlamentet har en positiv syn på samarbete. Röstar man på Folkpartiets kandidater kan man vara säker på att skicka någon som vill samarbeta vilket är en förutsättning för att uppnå resultat. Skickar Sverige någon som egentligen säger att EU-arbetet är inte så viktigt så är framgångsfaktorn mycket liten.
Ta inte den risken. Ta en Folkpartisedel!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar